Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (Quality Management Department)

Địa chỉ: Phòng A.307 (Tầng 3 nhà A) Bệnh viện Lão khoa Trung Ương 1A Phương Mai.

Số điện thoại: 02435674558     Máy bàn nội bộ: 321

Email: Bvlktw.qlcl@gmail.com

1. Lịch sử hình thành

Trong hành trình xây dựng và phát triển Bệnh viện, chất lượng khám chữa bệnh luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Bệnh viện đã chú trọng đến đầu tư cơ sở vật chất, trang bị nhiều máy móc kỹ thuật hiện đại, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý cho cán bộ bệnh viện, triển khai các kỹ thuật mới... để chất lượng khám chữa bệnh ngày một được nâng lên. Tuy nhiên, các hoạt động về chất lượng chưa mang tính chiến lược và hệ thống.

Năm 2013, Bệnh viện Lão khoa Trung Ương đã thành lập Tổ Quản lý chất lượng trực thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp để vận hành hệ thống, thúc đẩy việc tuân thủ các quy trình tại các đơn vị.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của bệnh viện, đáp ứng được tầm vóc hoạt động của bệnh viện tuyến Trung ương. Ngày 01 tháng 04 năm 2020, Quản lý chất lượng bệnh viện Lão khoa Trung ương được chính thức thành lập và đi vào hoạt động theo quyết định số ….

2. Mô hình tổ chức:

Tính đến 01/07/2020, nhân sự của phòng gồm 5 thành viên bao gồm:

01 tiến sỹ, bác sỹ.

02 bác sỹ

02 cử nhân điều dưỡng

                                         

                                            Trưởng phòng Quản lý chất lượng

                                               Tiến sỹ/bác sỹ Bùi Thúc Quang

          

                                                      Tập thể Phòng Quản lý chất lượng

3. Chức năng, nhiệm vụ:

      Thực hiện theo thông tư số 19/2013/TT - BYT ngày 12/7/2013 về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

- Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

4.Thành tích đạt được

- Từng bước triển khai và hoàn thiện hệ thống báo cáo sự cố y khoa, nâng cao tự giác báo cáo sự cố y khoa tự nguyện.

- Làm đầu mối hướng dẫn các khoa, phòng xây dựng quy trình chuẩn theo đúng mẫu của bệnh viện.

- Tổ chức khảo sát, giám sát các hoạt động của bệnh viện từ đó tìm ra các vấn đề còn tồn tại, đề xuất cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ và hài lòng người bệnh.

- Triển khai và có những kết quả đáng ghi nhận trong các hoạt động 5S tại các đơn vị thuộc Bệnh viện.

- Từng bước xây dựng và triển khai thực hiện quy trình sử dụng vòng định danh, in dán mã bệnh phẩm xét nghiệm, phối hợp hỗ trợ các khoa trong bước đầu triển khai và cải tiến liên tục.

- Phối hợp giữa phòng Quản lý chất lượng và với sự cố gắng, nỗ lực của các khoa, phòng để phấn đấu điểm đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện sẽ thay đổi theo hướng tích cực.

- Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị xây dựng nội dung các quy trình, quy định theo đúng quy chuẩn.