Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm
Giới thiệu
Ban giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Ban giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương
4601 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 282/BVLKTW NGÀY 17/03/2023
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 282/BVLKTW NGÀY 17/03/2023
Bệnh viện Lão khoa Trung ương trân trọng mời các Đơn vị tham gia báo giá cung cấp một số chủng loại hóa chất, vật tư y tế với nội dung như sau:
139 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 262/BVLKTW-P.VT NGÀY 15/03/2023
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 262/BVLKTW-P.VT NGÀY 15/03/2023
71 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 261/BVLKTW-P.VT NGÀY 15/03/2023
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 261/BVLKTW-P.VT NGÀY 15/03/2023
Hiện tại, Bệnh viện Lão khoa TW đang có nhu cầu sửa chữa, thay thế phụ kiện thiết bị y tế. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Lão khoa TW mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế phụ kiện chào giá theo mẫu đính kèm công văn này
55 lượt xem
xem thêm
THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TRÍ NHỚ VÀ SA SÚT TRÍ TUỆ
THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TRÍ NHỚ VÀ SA SÚT TRÍ TUỆ
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng khoa Thần kinh & bệnh Alzheimer, Bệnh viện Lão khoa Trung ương quyết định: Thành lập Trung tâm nghiện cứu trí nhớ và sa sút trí tuệ thuộc Bệnh viện Lão khoa TW kể từ ngày 01/03/2023. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho bà PGS.Ts Nguyễn Thanh Bình phụ trách Trung tâm nghiên cứu trí nhớ và sa sút trí tuệ.
126 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1468/BVLKTW-DC V/v mời chào giá thuốc
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1468/BVLKTW-DC V/v mời chào giá thuốc
Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp thuốc Căn cứ thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 07 năm 2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; Để có căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023, Bệnh viện Lão khoa Trung ương kính mời tất cả các Đơn vị quan tâm tham gia chào giá một số mặt hàng thuốc với nội dung như sau:
337 lượt xem
xem thêm
BẢN TIN THÔNG TIN THUỐC SỐ I - 2022
BẢN TIN THÔNG TIN THUỐC SỐ I - 2022
354 lượt xem
xem thêm
ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC: Medsafe: Tăng nguy cơ gặp hội chứng serotonin  khi phối hợp opioid và thuốc serotonergic
ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC: Medsafe: Tăng nguy cơ gặp hội chứng serotonin khi phối hợp opioid và thuốc serotonergic
160 lượt xem
xem thêm
ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC: ANSM: Độc tính nghiêm trọng của colchicin – Lưu ý sử dụng thuốc đúng cách
ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC: ANSM: Độc tính nghiêm trọng của colchicin – Lưu ý sử dụng thuốc đúng cách
203 lượt xem
xem thêm
ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC: EMA: Bắt đầu xem xét nguy cơ rối loạn phát triển thần kinh liên quan topiramat
ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC: EMA: Bắt đầu xem xét nguy cơ rối loạn phát triển thần kinh liên quan topiramat
154 lượt xem
xem thêm
1 2 3 4 5 6 7