Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm
Các chuyên khoa
PSG.TS.Vũ Thị Thanh Huyền
PSG.TS.Vũ Thị Thanh Huyền
Trưởng khoa Nội tiết - Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Lão khoa TW; Nguyên Trưởng khoa Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Lão khoa TW
Đặt lịch khám
PGS.TS. Nguyễn Trọng Hưng
PGS.TS. Nguyễn Trọng Hưng
Nguyên Trưởng khoa Tâm Thần kinh – Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, Giảng viên Cao cấp trường Đại học Y Hà Nội
Đặt lịch khám
PGS.TS Nguyễn Thanh Bình (C)
PGS.TS Nguyễn Thanh Bình (C)
Trưởng khoa Thần kinh và Bệnh Alzeimer, Bệnh viện Lão khoa Trung ương Giảng viên Bộ môn Thần kinh, Đại học Y Hà Nội Hội viên Hội Thần Kinh Việt Nam
Đặt lịch khám
TS.BS.Trần Viết Lực
TS.BS.Trần Viết Lực
Chuyên gia đầu ngành về Thần kinh và các bệnh Lão khoa; Phó Giám đốc, Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Giảng viên Bộ môn Thần kinh, Trường Đại học Y Hà Nội. Nguyên Phó khoa Tâm thần kinh, Bệnh viện Lão khoa Trung ương.
Đặt lịch khám
ThS.BSCKII. Bùi Văn Dũng
ThS.BSCKII. Bùi Văn Dũng
Trưởng khoa Thăm dò Chức năng, nguyên Phó trưởng khoa Tim mạch - Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Đặt lịch khám
TS.BS.Bùi Thúc Quang
TS.BS.Bùi Thúc Quang
Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp – Ngoại – Bệnh viện Lão khoa Trung ương Giảng viên Bộ mộn Lão khoa - Đại học Y Hà Nội Tiến sĩ Y học, Viện Nghiên cứu khoa học Y Dược Lâm sàng 108
Đặt lịch khám
BSCKII Đỗ Thị Linh
BSCKII Đỗ Thị Linh
Bác sĩ khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Đặt lịch khám
Ths.BSCKII Nguyễn Văn Phi
Ths.BSCKII Nguyễn Văn Phi
Phụ trách khoa Sức khỏe Tâm thần
Đặt lịch khám
ThS.BS.Nguyễn Trọng Hiến
ThS.BS.Nguyễn Trọng Hiến
Bác sĩ khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Lão khoa Trung ương; Giảng viên bộ môn Tâm thần, Đại học Y Hà Nội; Bác sĩ Nội trú Chuyên ngành Tâm thần Đại học Y Hà Nội
Đặt lịch khám
Ths.Bs Tôn Thị Hương Giang
Ths.Bs Tôn Thị Hương Giang
Trưởng khoa Nội chung, Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Đặt lịch khám
1 2