Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm
Tài liệu chuyên môn
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng
Ban hành kèm theo Quyết định số 5737/QĐ-BYT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
1417 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Quy trình gây mê hồi sức
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Quy trình gây mê hồi sức
Ban hành kèm theo Quyết định số 782/QĐ-BYT ngày 04/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
1100 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh
Ban hành kèm theo Quyết định số 6769/QĐ-BYT ngày 08/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế vê việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh.
2060 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp
Ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp
7154 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Huyết học Truyền máu
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Huyết học Truyền máu
Ban hành kèm theo quyết định số 3336/QĐ-BYT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Huyết học - Truyền máu - Miễn dịch - Di truyền - Sinh học phân tử
2391 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo
Ban hành kèm theo Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo
1052 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tim mạch
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tim mạch
Ban hành kèm theo Quyết định 3983/QĐ-BYT ngày 03/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tim mạch
2690 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tiêu hóa
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tiêu hóa
2195 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu
Ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BYT ngày 01/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế
1655 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh Răng hàm mặt
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh Răng hàm mặt
Ban hành kèm theo Quyết định số 3108/QĐ-BYT ngày 28/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế
2645 lượt xem
xem thêm
1 2 3