Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm
Bảng giá thu viện phí
Quyết định về việc Ban hành Bảng giá thu dịch vụ bổ sung tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Quyết định về việc Ban hành Bảng giá thu dịch vụ bổ sung tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Quyết định về việc Ban hành bảng giá thu dịch vụ kỹ thuật "Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR" (Có bảng chi tiết kèm theo).
84 lượt xem
xem thêm
Quyết định Về việc Ban hành Bảng giá thu dịch vụ kỹ thuật bổ sung tại Bệnh viện Lão khoa Trung Ương
Quyết định Về việc Ban hành Bảng giá thu dịch vụ kỹ thuật bổ sung tại Bệnh viện Lão khoa Trung Ương
Quyết định Về việc Ban hành Bảng giá thu dịch vụ kỹ thuật bổ sung tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
274 lượt xem
xem thêm
Ban hành bổ sung giá dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Ban hành bổ sung giá dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Quyết định 1530/QĐ-BVLKTW ngày 20 tháng 11 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương về việc ban hành bổ sung giá dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
286 lượt xem
xem thêm
Điều chỉnh giá dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Điều chỉnh giá dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Quyết định số 1331/QĐ-BVLKTW ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương về việc điều chỉnh giá dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
159 lượt xem
xem thêm
Bảng giá thu dịch vụ bổ sung tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Bảng giá thu dịch vụ bổ sung tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Quyết định số 1138/QĐ-BVLKTW ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc bệnh viện Lão khoa Trung ương về việc ban hành
240 lượt xem
xem thêm
Bảng giá thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Bảng giá thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Quyết định số 567/QĐ-BYT ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương về việc Ban hành giá thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
570 lượt xem
xem thêm