Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm
Bảng giá thu viện phí
Quyết định về việc Ban hành bảng giá bổ sung, điều chỉnh một số dịch vụ kỹ thuật chuyển thực hiện gửi Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đại học Y
Quyết định về việc Ban hành bảng giá bổ sung, điều chỉnh một số dịch vụ kỹ thuật chuyển thực hiện gửi Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đại học Y
75 lượt xem
xem thêm
Quyết định về việc ban hành giá thu dịch vụ Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh tại Bệnh viện Lão khoa TW
Quyết định về việc ban hành giá thu dịch vụ Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh tại Bệnh viện Lão khoa TW
57 lượt xem
xem thêm
Quyết định Về việc Ban hành bảng giá thu dịch vụ kỹ thuật chuyển gửi Bệnh viện Bạch Mai
Quyết định Về việc Ban hành bảng giá thu dịch vụ kỹ thuật chuyển gửi Bệnh viện Bạch Mai
Quyết định Về việc Ban hành bảng giá thu dịch vụ kỹ thuật chuyển gửi Bệnh viện Bạch Mai (có bảng chi tiết kèm theo)
336 lượt xem
xem thêm
Quyết định về việc Ban hành Bảng giá thu dịch vụ bổ sung tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Quyết định về việc Ban hành Bảng giá thu dịch vụ bổ sung tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Quyết định về việc Ban hành bảng giá thu dịch vụ kỹ thuật "Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR" (Có bảng chi tiết kèm theo).
356 lượt xem
xem thêm
Quyết định Về việc Ban hành Bảng giá thu dịch vụ kỹ thuật bổ sung tại Bệnh viện Lão khoa Trung Ương
Quyết định Về việc Ban hành Bảng giá thu dịch vụ kỹ thuật bổ sung tại Bệnh viện Lão khoa Trung Ương
Quyết định Về việc Ban hành Bảng giá thu dịch vụ kỹ thuật bổ sung tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
404 lượt xem
xem thêm
Ban hành bổ sung giá dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Ban hành bổ sung giá dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Quyết định 1530/QĐ-BVLKTW ngày 20 tháng 11 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương về việc ban hành bổ sung giá dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
379 lượt xem
xem thêm
Điều chỉnh giá dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Điều chỉnh giá dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Quyết định số 1331/QĐ-BVLKTW ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương về việc điều chỉnh giá dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
235 lượt xem
xem thêm
Bảng giá thu dịch vụ bổ sung tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Bảng giá thu dịch vụ bổ sung tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Quyết định số 1138/QĐ-BVLKTW ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc bệnh viện Lão khoa Trung ương về việc ban hành
372 lượt xem
xem thêm
Bảng giá thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Bảng giá thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Quyết định số 567/QĐ-BYT ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương về việc Ban hành giá thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
1286 lượt xem
xem thêm