Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm
Bảng giá thu viện phí | Trang 2
Quyết định Về việc Ban hành bảng giá thu dịch vụ kỹ thuật chuyển gửi Bệnh viện Bạch Mai
Quyết định Về việc Ban hành bảng giá thu dịch vụ kỹ thuật chuyển gửi Bệnh viện Bạch Mai
Quyết định Về việc Ban hành bảng giá thu dịch vụ kỹ thuật chuyển gửi Bệnh viện Bạch Mai (có bảng chi tiết kèm theo)
27-09-2021, 8:45 am
2552 lượt xem
xem thêm
Quyết định về việc Ban hành Bảng giá thu dịch vụ bổ sung tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Quyết định về việc Ban hành Bảng giá thu dịch vụ bổ sung tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Quyết định về việc Ban hành bảng giá thu dịch vụ kỹ thuật "Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR" (Có bảng chi tiết kèm theo).
01-09-2021, 2:14 pm
1522 lượt xem
xem thêm
Quyết định Về việc Ban hành Bảng giá thu dịch vụ kỹ thuật bổ sung tại Bệnh viện Lão khoa Trung Ương
Quyết định Về việc Ban hành Bảng giá thu dịch vụ kỹ thuật bổ sung tại Bệnh viện Lão khoa Trung Ương
Quyết định Về việc Ban hành Bảng giá thu dịch vụ kỹ thuật bổ sung tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
05-07-2021, 9:00 am
1281 lượt xem
xem thêm
Ban hành bổ sung giá dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Ban hành bổ sung giá dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Quyết định 1530/QĐ-BVLKTW ngày 20 tháng 11 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương về việc ban hành bổ sung giá dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
06-04-2021, 9:07 am
1031 lượt xem
xem thêm
Điều chỉnh giá dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Điều chỉnh giá dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Quyết định số 1331/QĐ-BVLKTW ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương về việc điều chỉnh giá dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
06-04-2021, 9:01 am
968 lượt xem
xem thêm
Bảng giá thu dịch vụ bổ sung tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Bảng giá thu dịch vụ bổ sung tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Quyết định số 1138/QĐ-BVLKTW ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc bệnh viện Lão khoa Trung ương về việc ban hành
06-04-2021, 9:25 am
1113 lượt xem
xem thêm
Bảng giá thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Bảng giá thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Quyết định số 567/QĐ-BYT ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương về việc Ban hành giá thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
05-04-2021, 3:36 pm
13936 lượt xem
xem thêm
1 2