Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm
Hướng dẫn quy trình kĩ thuật
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng
Ban hành kèm theo Quyết định số 5737/QĐ-BYT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
1663 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Quy trình gây mê hồi sức
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Quy trình gây mê hồi sức
Ban hành kèm theo Quyết định số 782/QĐ-BYT ngày 04/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
1313 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh
Ban hành kèm theo Quyết định số 6769/QĐ-BYT ngày 08/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế vê việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh.
2498 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp
Ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp
8743 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Huyết học Truyền máu
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Huyết học Truyền máu
Ban hành kèm theo quyết định số 3336/QĐ-BYT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Huyết học - Truyền máu - Miễn dịch - Di truyền - Sinh học phân tử
2824 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo
Ban hành kèm theo Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo
1246 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tim mạch
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tim mạch
Ban hành kèm theo Quyết định 3983/QĐ-BYT ngày 03/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tim mạch
3068 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tiêu hóa
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tiêu hóa
2781 lượt xem
xem thêm
Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thận tiết niệu
Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thận tiết niệu
Ban hành kèm theo quyết định số 3592/QĐ-BYT ngày 11 tháng 09 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế
2039 lượt xem
xem thêm
Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thần kinh
Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thần kinh
Ban hành kèm theo Quyết định số 3154/QĐ-BYT ngày 21 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế
2743 lượt xem
xem thêm
1 2