Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm
Thông tin đấu thầu
YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 133/BVLKTW
YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 133/BVLKTW
37 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 83/BVLKTW
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 83/BVLKTW
Căn cứ tình hình thực tế, Bệnh viện Lão khoa Trung ương đang có nhu cầu mua sắm mực in, linh kiện máy in phục vụ hoạt động thường xuyên của Bệnh viện 2024-2025
50 lượt xem
xem thêm
YÊU CẦU BÁO GIÁ CV SỐ 76/BVLKTW
YÊU CẦU BÁO GIÁ CV SỐ 76/BVLKTW
Bệnh viện Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua sắm các mặt hàng chi tiết cụ thể như sau:
64 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 34/BVLKTW-KSNK NGÀY 12/01/2024
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 34/BVLKTW-KSNK NGÀY 12/01/2024
124 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 12/BVLKTW-DC
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 12/BVLKTW-DC
200 lượt xem
xem thêm
YÊU CẦU BÁO GIÁ_SỐ 6 CV SỐ 1464/BVLKTW NGÀY 08/12/2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ_SỐ 6 CV SỐ 1464/BVLKTW NGÀY 08/12/2023
Bệnh viện Lão khoa TW có yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế cụ thể như sau:
180 lượt xem
xem thêm
YÊU CẦU BÁO GIÁ CV SỐ 1463/BVLKTW
YÊU CẦU BÁO GIÁ CV SỐ 1463/BVLKTW
Bệnh viện Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm các mặt hàng chi tiết cụ thể như sau:
79 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ CV SỐ 1449/BVLKTW-KSNK
THƯ MỜI CHÀO GIÁ CV SỐ 1449/BVLKTW-KSNK
90 lượt xem
xem thêm
YÊU CẦU BÁO GIÁ CV SỐ 1440/BVLKTW NGÀY 05/12/2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ CV SỐ 1440/BVLKTW NGÀY 05/12/2023
Bệnh viện Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm các mặt hàng chi tiết cụ thể như sau:
133 lượt xem
xem thêm
YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 5 CV SỐ 1423/BVLKTW NGÀY 04/12/2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 5 CV SỐ 1423/BVLKTW NGÀY 04/12/2023
124 lượt xem
xem thêm
1 2 3 4 5 6 7