Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm
Thông tin đấu thầu
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 282/BVLKTW NGÀY 17/03/2023
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 282/BVLKTW NGÀY 17/03/2023
Bệnh viện Lão khoa Trung ương trân trọng mời các Đơn vị tham gia báo giá cung cấp một số chủng loại hóa chất, vật tư y tế với nội dung như sau:
139 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 262/BVLKTW-P.VT NGÀY 15/03/2023
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 262/BVLKTW-P.VT NGÀY 15/03/2023
71 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 261/BVLKTW-P.VT NGÀY 15/03/2023
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 261/BVLKTW-P.VT NGÀY 15/03/2023
Hiện tại, Bệnh viện Lão khoa TW đang có nhu cầu sửa chữa, thay thế phụ kiện thiết bị y tế. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Lão khoa TW mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế phụ kiện chào giá theo mẫu đính kèm công văn này
55 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1557/BVLKTW-P.VT
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1557/BVLKTW-P.VT
Hiện tại, Bệnh viện Lão khoa Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa, thay thế phụ kiện thiết bị y tế
187 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1556/BVLKTW-P.VT
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1556/BVLKTW-P.VT
Hiện tại, bệnh viện Lão khoa Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa, thay thế phụ kiện thiết bị y tế
158 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1555/BVLKTW-P.VT
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1555/BVLKTW-P.VT
Hiện tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa, thay thế phụ kiện thiết bị y tế. Bệnh viện mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế phụ kiện chào giá
132 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1532/BVLKTW-HCQT NGÀY 02/12/2022
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1532/BVLKTW-HCQT NGÀY 02/12/2022
Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ Căn cứ tình hình thực tế, Bệnh viện Lão khoa Trung ương đang có nhu cầu mua sắm một số hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2023 - 2024 của Bệnh viện
149 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1468/BVLKTW-DC V/v mời chào giá thuốc
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1468/BVLKTW-DC V/v mời chào giá thuốc
Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp thuốc Căn cứ thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 07 năm 2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; Để có căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023, Bệnh viện Lão khoa Trung ương kính mời tất cả các Đơn vị quan tâm tham gia chào giá một số mặt hàng thuốc với nội dung như sau:
337 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SỐ 1362/TMTV-BVLKTW
THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SỐ 1362/TMTV-BVLKTW
Kính gửi: Các Đơn vị có chức năng thẩm định giá trang thiết bị y tế Bệnh viện Lão khoa Trung ương kính mời các đơn vị có chức năng thẩm định giá trang thiết bị y tế tham gia báo giá và thực hiện thẩm định giá trang thiết bị y tế mua bằng nguồn NSNN năm 2022 của Bệnh viện với nội dung như sau:
159 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ
THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Căn cứ tình hình thực tế, Bệnh viện Lão khoa Trung ương đang có nhu cầu mua sắm một số hàng hóa, dịch vụ hoạt động thường xuyên năm 2022-2023 của Bệnh viện với nội dung sau:
232 lượt xem
xem thêm
1 2 3