Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm
Thông tin đấu thầu
Yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế.
Yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế.
Bệnh viện Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế
20 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ LỚP TỔ CHỨC TẬP HUẤN CƠ BẢN VỀ TIÊU CHUẨN ISO 15189:2022
THƯ MỜI CHÀO GIÁ LỚP TỔ CHỨC TẬP HUẤN CƠ BẢN VỀ TIÊU CHUẨN ISO 15189:2022
79 lượt xem
xem thêm
YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 1022/BVLKTW NGÀY 07/9/2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 1022/BVLKTW NGÀY 07/9/2023
Bệnh viện Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua sắm các mặt hàng.
66 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ BÌNH NƯỚC 19L
THƯ MỜI CHÀO GIÁ BÌNH NƯỚC 19L
21 lượt xem
xem thêm
THƯ YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 962/BVLKTW
THƯ YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 962/BVLKTW
122 lượt xem
xem thêm
Thư yêu cầu báo giá
Thư yêu cầu báo giá
Yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế ; gói thầu mua săm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế
122 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 942/BVLKTW-HCQT
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 942/BVLKTW-HCQT
92 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 908/BVLKTW
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 908/BVLKTW
175 lượt xem
xem thêm
YÊU CẦU  BÁO GIÁ SỐ 891 NGÀY 8/8/2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 891 NGÀY 8/8/2023
Kính gửi: các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam Bệnh viện Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế
225 lượt xem
xem thêm
Thư mời chào giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế
Thư mời chào giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế
Thư mời chào giá
125 lượt xem
xem thêm
1 2 3 4 5