Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm
Thông tin đấu thầu
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 709/BVLKTW-P.VT NGÀY 19/6/2024
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 709/BVLKTW-P.VT NGÀY 19/6/2024
Bệnh viện Lão khoa TW có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện
20-06-2024, 12:37 pm
43 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ 693/BVLKTƯ-P.VT NGÀY 17/6/2024
THƯ MỜI CHÀO GIÁ 693/BVLKTƯ-P.VT NGÀY 17/6/2024
Bệnh viện Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng cho hệ thống chụp mạch một bình diện treo trần cảm biến phẳng
20-06-2024, 12:29 pm
22 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 692/BVLKTW-P.VT NGÀY 17/6/2024
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 692/BVLKTW-P.VT NGÀY 17/6/2024
Bệnh viện Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị
20-06-2024, 12:30 pm
50 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 694/BVLKTW-P.VT NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2024
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 694/BVLKTW-P.VT NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2024
Bệnh viện Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, phụ tùng thay thế sửa chữa cho các trang thiết bị y tế.
20-06-2024, 12:24 pm
17 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU BẢO DƯỠNG VÀ THAY THẾ PHỤ KIỆN CHO MỘT SỐ THIẾT BỊ TẠI NHÀ KHÍ TRUNG TÂM
THƯ MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU BẢO DƯỠNG VÀ THAY THẾ PHỤ KIỆN CHO MỘT SỐ THIẾT BỊ TẠI NHÀ KHÍ TRUNG TÂM
06-06-2024, 9:06 am
71 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM LINH KIỆN, PHỤ KIỆN THAY THẾ SỬA CHỮA CHO MÁY CHỤP CỘN HƯỞNG TỪ 1.5 TESLA (MODEL: SIGNA EXPLORER) SỐ 579/BVLKTW-P.VT NGÀY 22/5/2024
THƯ MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM LINH KIỆN, PHỤ KIỆN THAY THẾ SỬA CHỮA CHO MÁY CHỤP CỘN HƯỞNG TỪ 1.5 TESLA (MODEL: SIGNA EXPLORER) SỐ 579/BVLKTW-P.VT NGÀY 22/5/2024
Bệnh viện Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện thay thế sửa chữa cho máy chụp cộng hưởng từ t.5 Tesla (Model: Signa Explorer), chi tiết cụ thể như sau:
23-05-2024, 10:11 am
94 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM LINH KIỆN; PHỤ KIỆN THAY THẾ SỬA CHỮA CHO MÁY CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 128 LẮT CẮT/VÒNG QUAY (MODEL: REVOLUTION EVO)
THƯ MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM LINH KIỆN; PHỤ KIỆN THAY THẾ SỬA CHỮA CHO MÁY CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 128 LẮT CẮT/VÒNG QUAY (MODEL: REVOLUTION EVO)
22-05-2024, 10:27 am
70 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 558/BVLKTW
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 558/BVLKTW
21-05-2024, 10:56 am
216 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 564/BVLKTW
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 564/BVLKTW
20-05-2024, 4:51 pm
184 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 559/BVLKTW
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 559/BVLKTW
17-05-2024, 11:29 am
199 lượt xem
xem thêm
1 2 3 4 5 6 7 next