Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm
Thông tin đấu thầu
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 644/BVLKTW NGÀY 30/06/2022
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 644/BVLKTW NGÀY 30/06/2022
Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Căn cứ tình hình thực tế, Bệnh viện Lão khoa Trung ương đang có nhu cầu mua sắm một số loại hàng hóa phục vụ hoạt động thường xuyên của Bệnh viện.
21 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ LẦN 2 SỐ 642/BVLKTW NGÀY  29/6/2022
THƯ MỜI CHÀO GIÁ LẦN 2 SỐ 642/BVLKTW NGÀY 29/6/2022
Bệnh viện Lão khoa TW trân trọng mời các Đơn vị tham gia báo giá cung cấp một số chủng loại hóa chất xét nghiệm với nội dung sau
69 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 595/BVLKTW NGÀY 17/06/2022
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 595/BVLKTW NGÀY 17/06/2022
Bệnh viện Lão khoa Trung ương trân trọng mời các Đơn vị tham gia báo giá cung cấp một số chủng loại hóa chất xét nghiệm với nội dung sau
121 lượt xem
xem thêm
CHÀO GIÁ CUNG CÁP DỊCH VỤ KIỂM TRA, SỬA CHỮA DÂY NỘI SOI TIÊU HÓA PENTAX
CHÀO GIÁ CUNG CÁP DỊCH VỤ KIỂM TRA, SỬA CHỮA DÂY NỘI SOI TIÊU HÓA PENTAX
Bệnh viện Lão khoa Trung ương đang có kế hoạch sửa chữa dây nội soi tiêu hóa Pentax
51 lượt xem
xem thêm
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ Y TẾ SÓ 566/BVLKTW-P.VT
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ Y TẾ SÓ 566/BVLKTW-P.VT
Kính gửi: Các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế. Bệnh viện Lão khoa Trung ương đang có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng một số thiết vị y tế như sau:
90 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ LẦN 2 SỐ 559/BVLKTW NGÀY 07/06/2022
THƯ MỜI CHÀO GIÁ LẦN 2 SỐ 559/BVLKTW NGÀY 07/06/2022
Bệnh viện Lão khoa Trung ương trân trọng mời các Đơn vị tham gia chào giá cung cấp một số chủng loại trang thiết bị y tế với nội dung như sau:
111 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SỐ 512/BVLKTW NGÀY 30/05/2022
THƯ MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SỐ 512/BVLKTW NGÀY 30/05/2022
194 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ TIM MẠCH SỐ 511/BVLKTW NGÀY 30/05/2022
THƯ MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ TIM MẠCH SỐ 511/BVLKTW NGÀY 30/05/2022
201 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 470/BVLKTW NGÀY 20/05/2022
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 470/BVLKTW NGÀY 20/05/2022
Bệnh viện Lão khoa Trung ương trân trọng mời các Đơn vị tham gia báo giá cung cấp một số chủng loại vật tư y tế với nội dung sau:
331 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ SỐ 356/BVLKTW NGÀY 25/04/2022
THƯ MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ SỐ 356/BVLKTW NGÀY 25/04/2022
Căn cứ tình hình thực tế, Bệnh viện Lão khoa TW đang có nhu cầu mua sắm một số hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2022-2023 của Bệnh viện. Chúng tôi rất mong Quý Đơn vị chào giá một số mặt hàng theo các gói như phụ lục đính kèm
89 lượt xem
xem thêm
1 2