Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm
Thông tin đấu thầu
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1557/BVLKTW-P.VT
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1557/BVLKTW-P.VT
Hiện tại, Bệnh viện Lão khoa Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa, thay thế phụ kiện thiết bị y tế
17 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1556/BVLKTW-P.VT
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1556/BVLKTW-P.VT
Hiện tại, bệnh viện Lão khoa Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa, thay thế phụ kiện thiết bị y tế
21 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1555/BVLKTW-P.VT
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1555/BVLKTW-P.VT
Hiện tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa, thay thế phụ kiện thiết bị y tế. Bệnh viện mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế phụ kiện chào giá
22 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1532/BVLKTW-HCQT NGÀY 02/12/2022
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1532/BVLKTW-HCQT NGÀY 02/12/2022
Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ Căn cứ tình hình thực tế, Bệnh viện Lão khoa Trung ương đang có nhu cầu mua sắm một số hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2023 - 2024 của Bệnh viện
22 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1468/BVLKTW-DC V/v mời chào giá thuốc
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1468/BVLKTW-DC V/v mời chào giá thuốc
Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp thuốc Căn cứ thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 07 năm 2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; Để có căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023, Bệnh viện Lão khoa Trung ương kính mời tất cả các Đơn vị quan tâm tham gia chào giá một số mặt hàng thuốc với nội dung như sau:
144 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SỐ 1362/TMTV-BVLKTW
THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SỐ 1362/TMTV-BVLKTW
Kính gửi: Các Đơn vị có chức năng thẩm định giá trang thiết bị y tế Bệnh viện Lão khoa Trung ương kính mời các đơn vị có chức năng thẩm định giá trang thiết bị y tế tham gia báo giá và thực hiện thẩm định giá trang thiết bị y tế mua bằng nguồn NSNN năm 2022 của Bệnh viện với nội dung như sau:
64 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ
THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Căn cứ tình hình thực tế, Bệnh viện Lão khoa Trung ương đang có nhu cầu mua sắm một số hàng hóa, dịch vụ hoạt động thường xuyên năm 2022-2023 của Bệnh viện với nội dung sau:
112 lượt xem
xem thêm
THƯ MỚI V/V TƯ VẤN ĐẤU THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
THƯ MỚI V/V TƯ VẤN ĐẤU THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Bệnh viện Lão khoa TW kính mời các đơn vị có chức năng tư vấn đấu thầu tham gia báo giá và thực hiện tư vấn việc mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn NSNN năm 2022 của Bệnh viện với nội dung sau:
101 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1156/BVLKTW-KSNK
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1156/BVLKTW-KSNK
Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ Bệnh viện Lão khoa Trung ương đang có nhu cầu quan trắc môi trường lao động năm 2022 phục vụ hoạt động thường xuyên của Bệnh viện
230 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1157/BVLKTW-KSNK
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1157/BVLKTW-KSNK
Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt và kiểm soát chuột. Bệnh viện Lão khoa Trung ương đang có nhu cầu diệt côn trùng, diệt và kiểm soát chuột năm 2022-2023 phục vụ hoạt động thường xuyên của Bệnh viện
126 lượt xem
xem thêm
1 2 3