Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm
Các gói khám
BVLKTW khám sức khỏe định kỳ cho các cơ quan, đơn vị
BVLKTW khám sức khỏe định kỳ cho các cơ quan, đơn vị
Sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Có sức khỏe chúng ta có thể làm tất cả. Để giữ gìn sức khỏe, ngoài việc có chế độ ăn uống, sinh hoạt, làm việc khoa học, cần phải định kỳ kiểm tra sức khỏe nhằm phát hiện kịp thời các rối loạn để có biện pháp điều trị thích hợp. Khám sức khỏe định kỳ cũng đã được Nhà nước quy định trong Bộ Luật Lao động nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động. Từ nhiều năm nay, Bệnh viện Lão khoa Trung Ương đã thực hiện Khám sức khỏe định kỳ cho nhiều cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh phụ cận như: công ty TNHH MTV dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam - Chi nhánh Nội Bài, Đảng Ủy Quận Đống Đa, Cơ quan quản lý tòa nhà VNPT… Ngày 11/9/2016, Khoa Khám bệnh đã tiến hành khám sức khỏe cho hơn 100 nhân viên mới được tuyển của công ty TNHH MTV dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam - Chi nhánh Nội Bài. Với sự nhiệt tình của các bác sỹ, điều dưỡng Bệnh viện Lão khoa và sự hợp tác của nhân viên sân bay Nội Bài, buổi khám sức khỏe đã diễn ra thuận lợi, làm hài lòng toàn thể những người đi khám và cán bộ Lãnh đạo công ty TNHH MTV dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam - Chi nhánh Nội Bài.
29-04-2021, 3:54 pm
2993 lượt xem
xem thêm