Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị - Bộ Y tế
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu
Ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BYT ngày 01/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế
12-04-2021, 8:17 am
2690 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh Răng hàm mặt
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh Răng hàm mặt
Ban hành kèm theo Quyết định số 3108/QĐ-BYT ngày 28/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế
12-04-2021, 8:14 am
3651 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết - chuyển hóa
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết - chuyển hóa
Ban hành kèm theo Quyết định số 3879/QĐ-BYT ngày 30/09/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế
12-04-2021, 8:12 am
4755 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh truyền nhiễm
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh truyền nhiễm
12-04-2021, 8:06 am
4661 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp
Ban hành kèm theo Quyết định số 361/QĐ-BYT ngày 25/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế
12-04-2021, 8:04 am
6558 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về tai mũi họng
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về tai mũi họng
Ban hành kèm theo Quyết định số 5643/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế
12-04-2021, 7:58 am
0 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí hồi sức tích cực
Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí hồi sức tích cực
Ban hành kèm theo Quyết định số 1493/QĐ-BYT ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế
12-04-2021, 7:50 am
3107 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Quyết định số 4562/QĐ-BYT ngày 19/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính"
12-04-2021, 7:45 am
5231 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về thận - tiết niệu
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về thận - tiết niệu
Ban hành kèm theo Quyết định số 3931/QĐ-BYT ngày 21/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế
12-04-2021, 7:39 am
10257 lượt xem
xem thêm
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt
05-04-2021, 3:12 pm
4021 lượt xem
xem thêm
1 2