Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

Quyết định về việc Ban hành Bảng giá thu dịch vụ bổ sung tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Quyết định về việc Ban hành bảng giá thu dịch vụ kỹ thuật "Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR" (Có bảng chi tiết kèm theo).