Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

Ban hành bảng giá thu dịch vụ "Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Reatime RT-PCR" chuyển thực hiện gửi Bệnh viện Bạch Mai

Bài viết liên quan