Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

Quyết định về việc ban hành giá thu dịch vụ Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh tại Bệnh viện Lão khoa TW

Quyết định về việc ban hành giá thu dịch vụ Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh tại Bệnh viện Lão khoa TW:

                                      

 
Bài viết liên quan