Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

PHÒNG VẬT TƯ (Department of Medical Equipment and Material

Liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 3 – Tòa nhà A – Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Điện thoại: (024) 35.764.558 (số máy lẻ 311).

1. Lịch sử hình thành:

       Phòng Vật tư là phòng nghiệp vụ của Bệnh viện Lão khoa Trung ương, được thành lập theo Quyết định số 397/QĐ-BVLK ngày 02/10/2012 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

2. Mô hình tổ chức:

Lãnh đạo đương nhiệm:

                                                                  

                                                                      Trưởng Phòng

                                                          Ths.Ks. Nguyễn Mạnh Hùng

          

                                                        Tập thể cán bộ, nhân viên Phòng Vật tư

 

     Tính đến tháng 7/2020, tổng số lượng các bộ, nhân viên, người lao động của Phòng Vật tư gồm 09 người, trong đó: 08 người có trình độ Đại học và trên Đại học; 01 người có trình độ từ Cao đẳng, trung cấp trở lên.

3. Chức năng, nhiệm vụ:

3.1 Chức năng:

     Phòng Vật tư là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, trang thiết bị y tế và công trình trong bênh viện.

      Phòng Vật tư có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác hậu cần kỹ thuật; quản lý, sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị y tế; cung ứng hóa chất, vật tư y tế tiêu hao; cung ứng - vận hành khí y tế, công trình thuộc Bệnh viên.

      Phòng Vật tư thực hiện những nhóm nhiệm vụ chính sau:

- Quản lý, vận hành hệ thống nhà khí trung tâm

- Quản lý, vận hành hệ thống nước RO chạy thận nhân tạo

- Quản lý, vận hành hệ thống nước RO cho Xét nghiệm

- Quản lý, cấp phát vật tư Y tế tiêu hao

- Quản lý, vận hành hệ thống trang thiết bị Y tế

- Công tác Giải phóng mặt bằng

- Dự án đầu tư xây dựng BV Lão khoa TW cơ sở 1

- Dự án đầu tư xây dựng BV Lão khoa TW cơ sở 2

- Dự án đầu tư khu nhà ở CB CNV tại Hà Nam

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc

3.2 Nhiệm vụ

3.2.1 Hệ thống nhà khí trung tâm:

- Quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nhà khí trung tâm đảm bảo an toàn, ổn định cung cấp khí cho Bệnh viện điều trị cho bệnh nhân.

- Kiểm tra, kiểm định hệ thống khí trung tâm định kỳ theo quy định.

- Lập kế hoạch phương án sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế trình lãnh đạo Bệnh viện phê duyệt.

3.2.2  Hệ thống nước RO chạy thận nhân tạo:

- Quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nước RO chạy thận nhân tạo đảm bảo an toàn, ổn định cho khoa HSTC điều trị cho bệnh nhân.

- Kiểm tra, kiểm định hệ thống nước RO định kỳ theo quy định.

- Lập kế hoạch phương án sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế trình lãnh đạo Bệnh viện phê duyệt

3.2.3 Hệ thống nước RO cho Xét nghiệm:

- Quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nước RO cho Xét nghiệm đảm bảo an toàn, ổn định cho hoạt động của khoa Xét nghiệm.

- Kiểm tra, kiểm định hệ thống nước RO định kỳ theo quy định.

- Lập kế hoạch phương án sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế trình lãnh đạo Bệnh viện phê duyệt

3.2.4 Vật tư tiêu hao:

- Dự trù trong năm về hóa chất – vật tư tiêu hao của các khoa, phòng sử dụng và xây dựng danh mục trình Ban Giám đốc phê duyệt.

- Tiến hành các thủ tục đấu thầu vật tư Y tế tiêu hao theo quy đinh sau khi được Ban Giám đốc phê duyệt kế hoạch đấu thầu .

- Nhập, xuất vật tư tiêu hao cho các khoa phòng sử dụng đảm bảo yêu cầu và đủ số lượng.

- Báo cáo xuất, nhập kho hàng tháng, hành quý, hàng năm.

- Kết hợp với các khoa phòng làm việc với BHXH về vật tư y tế tiêu hao.

3.2.5 Trang thiết bị Y tế:

- Căn cứ kế hoạch chung của Bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Bệnh viện trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

- Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa, thiết bị y tế, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao theo quy định của Nhà nước.

- Quản lý và lưu trữ các hồ sơ, giấy tờ về trang thiết bị y tế của Bệnh viện.

- Tổ chức việc thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.

- Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

- Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong Bệnh viện trình Giám đốc.

- Tổ chức đào tạo thường xuyên cho những viên chức vận hành thiết bị y tế của Bệnh viện về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

- Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi quản lý, giám sát kiểm tra về khí y tế.

3.2.6 Công tác Giải phóng mặt bằng:

     Kết hợp với UBND quận Đống Đa, Ban GPMB quận Đống Đa, UBND phường Phương Mai làm các thủ tục đền bù, hỗ trợ và tái định cư cho 04 dân đang sinh sống trong khuôn viên Bệnh viện.

3.2.7 Dự án đầu tư xây dựng BV Lão khoa TW cơ sở 1:

- Kết hợp với Ban QLDA để quản lý, điều hành thi công dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Lão khoa TW tại 1A, Phương Mai.

- Điều hành thi công dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và an toàn.

3.2.8 Dự án đầu tư xây dựng BV Lão khoa TW cơ sở 2:

- Kết hợp với Ban QLDA Trọng điểm Bộ Y tế hoàn chỉnh thiết kế trình Bộ trưởng phê duyệt.

- Cập nhật thống tin dự án trình lãnh đạo Bệnh viện chỉ đạo.

3.2.9 Dự án đầu tư khu nhà ở CB CNV tại Hà Nam:

- Làm việc với UBND tỉnh Hà Nam để làm các thủ tục cho phép thực hiện dự án khu nhà ở CB CVN Bệnh viện tại Hà Nam.

 4. Thành tích đạt được:

     Với chức năng, nhiệm vụ chính của mình, các cán bộ và nhân viên phòng Vật tư luôn phát huy tinh thần vượt khó, chủ động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

     Phòng Vật tư luôn là tập thể lao động xuất sắc qua các năm và đã vinh dự được các cấp lãnh đạo Đảng, Ngành Y tế khen thưởng các phần thưởng và danh hiệu cao quý như:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế các năm 2014, 2015, 2016, 2018;

- Tập thể lao động xuất sắc các năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2018;

- Và rất nhiều các Bằng khen, Giấy khen khác giành riêng cho các cá nhân và tập thể phòng Vật tư.

 5. Định hướng phát triển:

       Với vai trò là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, trang thiết bị y tế và công trình trong bênh viện. Với những trọng trách và nhiệm vụ do Lãnh đạo bệnh viện giao, toàn thể cán bộ và nhân viên phòng Vật tư luôn phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo phòng Vật tư đã đề ra những biện pháp cụ thể để định hướng cho sự phát triển của phòng Vật tư gắn liền với sự phát triển của Bệnh viện trong thời gian tới, đó là:

- Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của phòng về công tác quản lý nhà nước, nâng cao tay nghề đối với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên. Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức, bộ máy của phòng để nâng cao hơn nữa hiệu quả công việc.

- Đẩy mạnh việc đưa ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý vật tư, trang thiết bị y tế, trong công tác tham mưu, đề xuất, lập kế hoạch và mua sắm vật tư – trang thiết bị y tế. Tiến tới công khai hóa, minh bạch hóa công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa trên hệ thống mạng.

- Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, không ngừng cải tiến, sáng tạo trong chuyên môn, nghiệp vụ. Góp phần nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả kinh tế trong tiết kiệm chi phí mua sắm và sửa chữa trang thiết bị y tế của Bệnh viện. Kịp thời đề xuất khen thưởng và khen thưởng các cá nhân có thành tích nổi bật.

- Tiếp tục cập nhật các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước. Xây dựng, hoàn thiện các bộ tiêu chuẩn ISO đối với các quy trình quản lý hành chính trong chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tiếp tục tham gia Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế xây dựng mới Bệnh viện Lão khoa Trung ương cơ sở 2 tại Hà Nam.

- Xây dựng kế hoạch tổng thể, tổ chức cơ cấu, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên của phòng Vật tư tại Cơ sở 2 – Hà Nam. Đảm bảo sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu phục vụ khám bệnh, chữa bệnh.

- Tham gia đẩy đủ, nhiệt tình các công việc và phong trào của Bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ công việc do Ban lãnh đạo Bệnh viện giao.