Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP (Department of Information Technology)

Điện thoại : 024 35764558      

Email:

1. Lịch sử hình thành:

- Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng chức năng nghiệp vụ của Bệnh viện Lão khoa Trung ương, được thành lập sau khi Viện Lão khoa tách ra từ Bệnh viện Bạch Mai năm 2006 theo Quyết định số 1741/QĐ-BYT ngày 16/5/2006 của Bộ Y tế về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Lão khoa Quốc gia (nay là Bệnh viện Lão khoa TW). Đến nay Phòng KHTH đã thành lập và hoạt động được trên 14 năm.

2. Mô hình tổ chức:

                              

                                           Trưởng phòng

                                 Ths.Bs Trần Văn Lực

                                

                  Phó trưởng phòng                                                         Phó trưởng phòng

                 Ths.Nguyễn Quý Phong                                                CN. Trịnh Thị Huế

 

         

                                                          Tập thể Phòng Kế hoạch Tổng hợp

2.1 Tổng số nhân sự hiện có:

Tổng số nhân lực hiện nay: 16 người, trong đó:

- Trưởng phòng: 01

- Phó Trưởng phòng: 02

- Bác sĩ: 02

- Điều dưỡng: 04

- Cử nhân: 07

2.2 Phòng hiện tại quản lý  02 tổ:

Tổ Quản lý khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế và Tổ thư ký

3. Chức năng, nhiệm vụ:

3.1 Chức năng:

- Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn Bệnh viện.

- Kiểm soát, hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

3.2 Nhiệm vụ:

 - Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

-Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

- Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

- Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các Viện, Khoa, Phòng, Trung tâm trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

  - Phối hợp triển khai, hướng dẫn các quy định của Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội cho các Viện, Khoa, Phòng, Trung tâm thực hiện.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định; tổ chức trích sao bệnh án phục vụ cơ quan chức năng đủ thầm quyền để giải quyết các chính sách, chế độ cho người bệnh điều trị tại bệnh viện.

- Phối hợp với Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

- Tổ Quản lý khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế:

+ Kiểm soát toàn bộ quy trình thực hiện khám, chữa bệnh tại Bệnh viện;

+ Chịu trách nhiệm tiếp nhận dữ liệu thanh toán Bảo hiểm y tế từ các khoa, đẩy dữ liệu lên cổng thông tin Bảo hiểm y tế; kiểm soát đối chiếu, tiếp nhận thẩm định, chốt số liệu với cơ quan Bảo hiểm y tế và chuyển số liệu báo cáo Ban Giám đốc và phòng Tài chính kế toán để ghi nhận doanh thu hàng tháng, quý, năm;

+ Phối hợp với các khoa, tổ chuyên môn để xây dựng danh mục kỹ thuật dùng chung toàn Bệnh viện;

+ Cập nhật giá viện phí của danh mục kỹ thuật theo quy định của Bộ y tế;

+ Xây dựng mức giá khám, chữa bệnh theo yêu cầu đảm bảo bù đắp chi phí và tuân thủ các quy định của Nhà nước;

+ Phối hợp với các khoa về kiểm soát mức trần chi phí khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế trong từng đợt điều trị của người bệnh để hạn chế vượt trần thanh toán;

+ Phối hợp với các khoa trong việc triển khai khám, chữa bện Bảo hiểm y tế ban đầu tại Bệnh viện;

+ Nghiên cứu các chính sách có liên quan đến thanh toán khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế, phổ biến và triển khai đến các khoa, phòng chức năng;

+ Phối hợp với các phòng chuyên môn để đề xuất các giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả trong khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế;

+ Báo cáo định kỳ số liệu tài chính về khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế;

4. Thành tích đạt được:

4.1. Thành tích về chuyên môn:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phòng đã chủ động tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo bệnh viện những vấn đề liên quan tới chuyên môn nghiệp vụ: xây dựng các quy trình kỹ thuật mới được Bộ Y tế phê duyệt, xây dựng chỉnh sửa các phác đồ điều trị cho phù hợp với tình hình thực tế tại các khoa của Bệnh viện. Tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ cho các thành viên trong bệnh viện. Theo dõi sát các hoạt động của bệnh viện, báo cáo kịp thời các diễn biến bất thường xảy ra cho Lãnh đạo biết để xử lý. Lưu trữ, quản lý và trích sao bệnh án khi có yêu cầu.

- Tham gia xây dựng Quy chế của Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện, Quy chế của hội đồng sử dụng thuốc kháng sinh; Quy chế Tổ chức và hoạt động của bệnh viện; xây dựng 1,472 Danh mục kỹ thuật của bệnh viện theo Thông tư số 43 để trình Bộ Y tế phê duyệt; xây dựng Danh mục giá Dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư số 37; Thông tư số 39 của Bộ Y tế áp dụng tại bệnh viện... Là đầu mối tiếp nhận các ý kiến của đường dây nóng gọi đến, xử lý kịp thời các ý kiến phản ánh của người bệnh khi đến khám bệnh, chữa bệnh. Qua đó điều chỉnh những tồn tại bất cập để bệnh viện hoàn thiện phục vụ tốt cho người bệnh, tăng độ hài lòng của người bệnh

- Tham gia xây dựng quy trình: Kiểm soát trước chi phí thanh toán ra viện nội trú (theo Quyết định số 695/QĐ-BVLK ngày 25/9/2019).

+ Hiệu quả trong công tác quản lý chi phí người bệnh sử dụng trước khi thanh toán ra viện: Điều chỉnh các chi phí thanh toán hợp lý, phù hợp với chính sách của nhà nước; đối với sai sót của các khoa kịp thời điều chỉnh và thu hồi tiền tránh thất thoát cho Bệnh viện.

+ Việc kiểm soát trước khi ra viện cũng mang lại hiệu quả cao về công tác quản lý tài chính: Tránh việc áp giá sai, sai ngày thanh toán, sai chế độ thanh toán BHYT, sai ngày giường điều trị, thanh toán không đúng chế độ BHYT đối với các dịch vụ kỹ thuật có điều kiện thanh toán, thuốc sử dụng hợp lý và đúng quy định trong điều trị có điều kiện, ….

- Tham gia hiến máu nhân đạo .

- Tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ và các phong trào Bệnh viện tổ chức.

- Năm 2019 đạt giải khuyến khích cho Slogan Bệnh viện, Giải Nhất cho Slogan khoa, phòng hay nhất.

4.2. Thành tích đạt được về thi đua khen thưởng:

- Tập thể lao động xuất sắc liên tục hàng năm đến nay.

- Bằng khen và Bằng khen đột xuất của Bộ trưởng Bộ Y tế: năm 2012, năm 2015, năm 2017, 2019…

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2019.

5. Định hướng phát triển:

- Trong từng giai đoạn, Phòng Kế hoạch tổng hợp đã có những thay đổi về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển của bệnh viện.

 - Đảm bảo giải quyết toàn bộ các vấn đề liên quan đến chuyên môn, kiện cáo thắc mắc, cung cấp trích sao hồ sơ bệnh án và chứng thương khi có yêu cầu của các cơ quan và cá nhân liên quan; Tổ chức, xây dựng lịch trực toàn viện; Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện quy chế chuyên môn               

 - Thực hiện việc cập nhật, theo dõi, thống kê, báo cáo số liệu thông qua hệ thống phần mềm bệnh viện. Cung cấp các số liệu báo cáo về các hoạt dộng chuyên môn của bệnh viện một cách khoa học, chính xác.

- Quản lý hồ sơ theo chương trình để đảm bảo lưu trữ hồ sơ bằng máy tính cũng như cho mượn hồ sơ phục vụ nghiên cứu và đào tạo nhanh, kịp thời, tránh thất thoát. Tổ chức, giám sát quản lý bệnh theo ICD 10, tiến tới xây dựng bệnh án điện tử. Cập nhật tình hình bệnh nhân, báo cáo, giám sát và đánh giá, phân loại theo mô hình bệnh tật.

- Kiện toàn kiểm soát chi phí trước khi ra viện được triển khai trên toàn hệ thống HIS của Bệnh viện nhằm đạt hiệu quả về cao về mặt kiểm soát:

+ Về thủ tục thực hiện: Khâu kiểm soát thực hiện hoàn toàn trên hệ thống phần mềm nên thực hiện rất nhanh và thuận lợi cho khoa thực hiện, Tổ KCBBHY  

+ Về tài chính: thu hồi chi phí điều trị chưa hợp lý trước khi thanh toán ra viện kịp thời.

+ Về quản lý chung: hoàn thiện kịp thời Bệnh án và quy trình quản lý trên hệ thống phần mềm.