Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH: XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN SARS-COV-2 CHO TOÀN BỘ NGƯỜI LAO ĐỘNG

        Thực hiện Công điện số 628/CĐ-BCĐQG về việc khẩn trương thực hiện giãn cách và tăng cường xét nghiệm tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, trường đại học và tuyến cuối, trong hai ngày mồng 3 và mồng 4 tháng 6 năm 2021, Bệnh viện Lão khoa TW đã tiến hành lấy mẫu và test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 399 viên chức, người lao động tại bệnh viện. Kết quả thu được 100% mẫu xét nghiệm âm tính.
        Xét nghiệm sàng lọc kháng nguyên SARS-CoV-2 được coi là giải pháp hữu hiệu trong công tác phòng chống dịch. Bệnh viện Lão khoa TW tổ chức đợt xét nghiệm này bên cạnh việc thắt chặt toàn bộ các biện pháp phòng chống dịch nhằm đảm bảo sự an toàn cho bệnh viện, người bệnh và toàn thể viên chức người lao động.
        Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân vì lợi ích của đất nước, cộng đồng và của chính mình cần nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch và thực hiện tốt nguyên tắc 5K: Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tụ tập và Khai báo y tế.