Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm
Cơ cấu tổ chức | Trang 2
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI (Social Work Department)
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI (Social Work Department)
Phòng Công tác xã hội là phòng chức năng nghiệp vụ của Bệnh viện Lão khoa Trung ương được thành lập ngày 13/4/2017 theo QĐ số 284/QĐ-BVLK của Giám đốc Bệnh viện. Tuy nhiên, từ khi được thành lập tới ngày 31/7/2019, phòng chưa được sắp xếp nhân sự. Mọi hoạt động của phòng được giao cho phòng Kế hoạch tổng hợp và phòng Tổ chức cán bộ của Bệnh viện đảm nhiệm. Ngày 31/7/2019, Giám đốc Bệnh viện đã ký Quyết định số 491/QĐ-BVLK về việc giao nhiệm vụ Phụ trách phòng Công tác xã hội. Đến nay Phòng CTXH đã thành lập và hoạt động chính thức được trên 01 năm.
2767 lượt xem
xem thêm
PHÒNG VẬT TƯ (Department of Medical Equipment and Material
PHÒNG VẬT TƯ (Department of Medical Equipment and Material
Phòng Vật tư là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, trang thiết bị y tế và công trình trong bênh viện. Phòng Vật tư có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác hậu cần kỹ thuật; quản lý, sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị y tế; cung ứng hóa chất, vật tư y tế tiêu hao; cung ứng - vận hành khí y tế, công trình thuộc Bệnh viên.
1364 lượt xem
xem thêm
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Phòng Tài chính Kế toán (TCKT) là phòng chức năng nghiệp vụ của Bệnh viện Lão khoa Trung ương, được thành lập sau khi Viện Lão khoa tách ra từ Bệnh viện Bạch Mai năm 2006 theo Quyết định số 1741/QĐ-BYT ngày 16/5/2006 của Bộ Y tế về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Lão khoa Quốc gia (nay là Bệnh viện Lão khoa TW). Đến nay Phòng TCKT đã thành lập và hoạt động được trên 14 năm.
1173 lượt xem
xem thêm
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
- Phòng Tổ chức cán bộ là phòng chức năng nghiệp vụ của Bệnh viện Lão khoa Trung ương được thành lập sau khi Viện Lão khoa tách ra từ Bệnh viện Bạch Mai năm 2006 theo Quyết định số 1741/QĐ-BYT ngày 16/5/2006 của Bộ Y tế về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Lão khoa Quốc gia (nay là Bệnh viện Lão khoa TW). Đến nay Phòng TCCB đã thành lập và hoạt động được trên 14 năm.
1149 lượt xem
xem thêm
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (Quality Management Department)
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (Quality Management Department)
Trong hành trình xây dựng và phát triển Bệnh viện, chất lượng khám chữa bệnh luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Bệnh viện đã chú trọng đến đầu tư cơ sở vật chất, trang bị nhiều máy móc kỹ thuật hiện đại, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý cho cán bộ bệnh viện, triển khai các kỹ thuật mới... để chất lượng khám chữa bệnh ngày một được nâng lên. Tuy nhiên, các hoạt động về chất lượng chưa mang tính chiến lược và hệ thống. Năm 2013, Bệnh viện Lão khoa Trung Ương đã thành lập Tổ Quản lý chất lượng trực thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp để vận hành hệ thống, thúc đẩy việc tuân thủ các quy trình tại các đơn vị. Để nâng cao chất lượng hoạt động của bệnh viện, đáp ứng được tầm vóc hoạt động của bệnh viện tuyến Trung ương. Ngày 01 tháng 04 năm 2020, Quản lý chất lượng bệnh viện Lão khoa Trung ương được chính thức thành lập và đi vào hoạt động theo quyết định số ….
1281 lượt xem
xem thêm
PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
- Phòng Nghiên cứu Khoa học là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác quản lý, phát triển hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác khoa học trong và ngoài nước, thực hiện quản lý chất lượng trong lĩnh vực khoa học công nghệ của Bệnh viện. - Phòng Nghiên cứu Khoa học có chức năng hỗ trợ, thúc đẩy, hướng dẫn các nghiên cứu viên tiếp cận với các nghiên cứu, ý tưởng mới, giúp các nghiên cứu của Bệnh viện được đăng tải và phổ cập trong nước cũng như trên thế giới.
1154 lượt xem
xem thêm
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP (Department of Information Technology)
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP (Department of Information Technology)
- Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng chức năng nghiệp vụ của Bệnh viện Lão khoa Trung ương, được thành lập sau khi Viện Lão khoa tách ra từ Bệnh viện Bạch Mai năm 2006 theo Quyết định số 1741/QĐ-BYT ngày 16/5/2006 của Bộ Y tế về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Lão khoa Quốc gia (nay là Bệnh viện Lão khoa TW). Đến nay Phòng KHTH đã thành lập và hoạt động được trên 14 năm.
1856 lượt xem
xem thêm
PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
Phòng Hành chính Quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Phó Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện, cụ thể như sau: - Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của Phòng để trình Ban Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. - Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các đơn vị trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính. - Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện. - Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện. - Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.
1174 lượt xem
xem thêm
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG (Headnurse office)
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG (Headnurse office)
Viện bảo vệ sức khoẻ người có tuổi được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 1021/BYT-QĐ ngày 15/11/1983 với Điều dưỡng trưởng là Y sỹ Nguyễn Tiến Sam (từ năm 1981-1997). Đến năm 1997, Viện Bảo vệ sức khoẻ người có tuổi được đổi tên thành Viện Lão khoa Việt Nam theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 749/BYT-QĐ ngày 29/04/1997. Điều dưỡng trưởng viện là CN. Nguyễn Thị Ngọc (từ năm 1997 đến 2006). Ngày 30/06/2006, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 485/QĐ-TTg thành lập Viện Lão khoa Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế trên cơ sở Viện Lão khoa trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Cùng với các phòng ban khác, Phòng Điều dưỡng được thành lập, do CN. Nguyễn Thị Ngọc làm Trưởng phòng (từ năm 2006 đến năm 2016).
1073 lượt xem
xem thêm
KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Lão khoa Trung ương được thành lập theo quyết định số 284 QĐ-BVLK ngày 13/4/2017. Từ tháng 4/2017 đến tháng 10/2019 khoa hoạt động dưới hình thức tổ kiểm soát nhiễm khuẩn, từ ngày 01/11/2019 đến nay khoa chính thức đi vào hoạt động.
1204 lượt xem
xem thêm
1 2 3 4