Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

Các hành vi nào bị Luật Bảo hiểm y tế nghiêm cấm

Hỏi: Các hành vi nào bị Luật Bảo hiểm y tế nghiêm cấm?

Đáp:

Theo quy định tại Điều 11 Luật Bảo hiểm y tế thì các hành vi sau đây bị nghiêm cấm:

- Không đóng hoặc đóng bảo hiểm y tế không đầy đủ theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

- Gian lận, giả mạo hồ sơ, thẻ bảo hiểm y tế.

- Sử dụng tiền đóng bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm y tế sai mục đích.

- Cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế và của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.

- Cố ý báo cáo sai sự thật, cung cấp sai lệch thông tin, số liệu về bảo hiểm y tế.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chuyên môn, nghiệp vụ để làm trái với quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Nguồn: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/mot-so-cau-hoi-tim-hieu-ve-luat-bao-hiem-y-te.htm