Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

Quyết định về việc ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin đặt lịch khám tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Để thuận tiện cho quá trình khám chữa bệnh cho người cao tuổi nói riêng và nhân dân nói chung, ngày 14 tháng 7 năm 2021 Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương đã ban hành Quyết định số 756/QĐ-BVLKTW về việc ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin đặt lịch khám tại Bệnh viện Lão khoa TW. Cụ thể: