Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG

    Ngày 04 tháng 6 năm 2021, tại hội trường Bệnh viện Lão khoa TW, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã trao Quyết định số 2642/QĐ-BYT ngày 28/5/2021, bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Lão khoa TW cho TS.BS. Trần Viết Lực, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Lão khoa TW, Giảng viên chính Bộ môn Thần kinh, Trường Đại học Y Hà Nội.
 
    Với việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo, Ban Giám đốc Bệnh viện mong muốn sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ và hỗ trợ của toàn thể người lao động để tạo nên sức mạnh tập thể đưa Bệnh viện Lão khoa TW vững vàng vượt qua giai đoạn dịch bệnh đầy thử thách hiện nay để ngày càng phát triển, xứng đáng là bệnh viện đầu ngành lão khoa trong cả nước.
 
    Một số hình ảnh trong buổi lễ công bố quyết định Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn: