Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

Lễ phát động phong trào và ra quân giữ gìn vệ sinh môi trường tại Bệnh viện

  Thực hiện Kế hoạch số 326/KH-CAHN-PA83 ngày 23/11/2016 của Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội về tổ chức lễ phát động phong trào ra quân giữ gìn vệ sinh môi trường tại 15 bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội, sáng ngày 26/11/2016 Bệnh viện Lão khoa Trung Ương đã tổ chức lễ phát động phong trào và ra quân giữ gìn vệ sinh môi trường Bệnh viện. Tham gia buổi lễ có ThS. Nguyễn Trung Anh - Phó Giám đốc Bệnh viện, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn, lãnh đạo các khoa/phòng và các cán bộ công nhân viên của Bệnh viện cùng phối hợp Đoàn thanh niên, Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ, Lực lượng Công an, Ủy ban nhân dân Phường Phương Mai. Đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường Bệnh viện: "XANH - SẠCH - ĐẸP". Góp phần phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực và có hiệu quả vào công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Thủ đô.