Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm
Tin tức hoạt động | Trang 2
YÊU CẦU BÁO GIÁ LẦN 2 MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM, CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM
YÊU CẦU BÁO GIÁ LẦN 2 MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM, CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM
124 lượt xem
xem thêm
YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 2 NGÀY 24/10/2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 2 NGÀY 24/10/2023
118 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1148 NGÀY 9/10/2023
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1148 NGÀY 9/10/2023
Bệnh viện Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng trang thiết bị y tế
161 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ; GÓI THẦU MUA SẮM LINH KIỆN, PHỤ KIỆN, VẬT TƯ THAY THẾ SỬ DỤNG CHO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
THƯ MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ; GÓI THẦU MUA SẮM LINH KIỆN, PHỤ KIỆN, VẬT TƯ THAY THẾ SỬ DỤNG CHO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
188 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆ, CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM
THƯ MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆ, CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM
102 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1120/BVLKTW-KSNK NGÀY 02/10/2020
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1120/BVLKTW-KSNK NGÀY 02/10/2020
Bệnh viện Lão khoa Trung ương đang có nhu cầu mua hoá chất, vật tư y tế kiếm soát nhiễm khuẩn phục vụ hoạt động thường xuyên của Bệnh viện năm 2023 - 2024
119 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1119/BVLKTW-KSNK NGÀY 02/19/2023
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1119/BVLKTW-KSNK NGÀY 02/19/2023
Bệnh viện Lão khoa Trung ương đang có nhu cầu diệt côn trùng, diệt kiến và kiểm soát chuột phục vụ hoạt động thường xuyên của Bệnh viện năm 2024
101 lượt xem
xem thêm
BỆNH VIỆN LÃO KHOA TW KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CÙNG ĐẠI HỌC VINUNI
BỆNH VIỆN LÃO KHOA TW KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CÙNG ĐẠI HỌC VINUNI
Ngày 29/9/2023, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bệnh viện Lão khoa TW và trường Đại học VinUni đã diễn ra tại trường Đại học VinUni. Tham dự buổi lễ có PGS.TS.BS Nguyễn Trung Anh – Giám đốc Bệnh viện Bệnh viện Lão khoa TW, ThS.DS Phan Việt Sinh – Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa TW và GS.David Bangsberg – Hiệu trưởng lâm thời, Viện trưởng Viện Khoa học Sức khỏe trường Đại học VinUni; PGS.TS.BS Lê Cự Linh – Phó viện trưởng thường trực Viện Khoa học Sức khỏe trường Đại học VinUni cùng một số cán bộ chủ chốt của hai đơn vị.
99 lượt xem
xem thêm
Yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế.
Yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế.
Bệnh viện Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế
156 lượt xem
xem thêm
BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG ĐÓN ĐOÀN ĐẠI DIỆN QUỸ HỌC MÃI - ÚC
BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG ĐÓN ĐOÀN ĐẠI DIỆN QUỸ HỌC MÃI - ÚC
125 lượt xem
xem thêm
1 2 3 4 5 6 7 next