Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm
Tin tức hoạt động | Trang 7
KHAI TRƯƠNG ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ THỪA CÂN, BÉO PHÌ TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TW
KHAI TRƯƠNG ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ THỪA CÂN, BÉO PHÌ TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TW
Ngày 20/12/2023 Bệnh viện Lão khoa TW khai trương Đơn vị quản lý và điều trị thừa cân béo phì tại Phòng khám số 5, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Lão khoa TW. Đơn vị sẽ triển khai các hoạt động chính là thăm khám, đánh giá, kết hợp tư vấn chế độ ăn và hoạt động thể lực, kê đơn điều trị cho người cao tuổi nói riêng và toàn bộ người bệnh có thừa cân béo phì nói chung.
20-12-2023, 4:17 pm
272 lượt xem
xem thêm
YÊU CẦU BÁO GIÁ_SỐ 6 CV SỐ 1464/BVLKTW NGÀY 08/12/2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ_SỐ 6 CV SỐ 1464/BVLKTW NGÀY 08/12/2023
Bệnh viện Lão khoa TW có yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế cụ thể như sau:
08-12-2023, 3:42 pm
260 lượt xem
xem thêm
YÊU CẦU BÁO GIÁ CV SỐ 1463/BVLKTW
YÊU CẦU BÁO GIÁ CV SỐ 1463/BVLKTW
Bệnh viện Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm các mặt hàng chi tiết cụ thể như sau:
08-12-2023, 10:26 am
158 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ CV SỐ 1449/BVLKTW-KSNK
THƯ MỜI CHÀO GIÁ CV SỐ 1449/BVLKTW-KSNK
06-12-2023, 4:33 pm
168 lượt xem
xem thêm
YÊU CẦU BÁO GIÁ CV SỐ 1440/BVLKTW NGÀY 05/12/2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ CV SỐ 1440/BVLKTW NGÀY 05/12/2023
Bệnh viện Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm các mặt hàng chi tiết cụ thể như sau:
06-12-2023, 9:56 am
229 lượt xem
xem thêm
YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 5 CV SỐ 1423/BVLKTW NGÀY 04/12/2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 5 CV SỐ 1423/BVLKTW NGÀY 04/12/2023
06-12-2023, 9:53 am
217 lượt xem
xem thêm
 YÊU CẦU BÁO GIÁ CV SỐ 1420/BVLKTW
YÊU CẦU BÁO GIÁ CV SỐ 1420/BVLKTW
Kính gửi các đơn vị cung cấp dịch vụ ISO 15189:2022 có nhu cầu tiếp nhận báo giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dịch vụ tư vấn xây dựng năng lực cụ thể như sau:
01-12-2023, 4:08 pm
171 lượt xem
xem thêm
YÊU CẦU BÁO GIÁ CV SỐ 1413/BVLKTW
YÊU CẦU BÁO GIÁ CV SỐ 1413/BVLKTW
Kính gửi các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu kiểm định định kỳ hệ thống khí y tế tại Bệnh viện, chi tiết cụ thể như sau:
30-11-2023, 9:31 am
203 lượt xem
xem thêm
YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 04 CV SỐ 1372/BVLKTW NGÀY 23/11/2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 04 CV SỐ 1372/BVLKTW NGÀY 23/11/2023
23-11-2023, 3:43 pm
603 lượt xem
xem thêm
YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 04 CV SỐ 1380/BVLKTW NGÀY 22/11/2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 04 CV SỐ 1380/BVLKTW NGÀY 22/11/2023
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua sấm các mặt hàng chi tiết cụ thể như sau:
23-11-2023, 3:31 pm
245 lượt xem
xem thêm