Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm
Tin tức hoạt động | Trang 4
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 564/BVLKTW
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 564/BVLKTW
20-05-2024, 4:51 pm
216 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 559/BVLKTW
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 559/BVLKTW
17-05-2024, 11:29 am
227 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ 537/BVLKTWW-P.CNTT
THƯ MỜI CHÀO GIÁ 537/BVLKTWW-P.CNTT
16-05-2024, 3:47 pm
174 lượt xem
xem thêm
BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN “CHÀO HÈ RỰC RỠ”
BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN “CHÀO HÈ RỰC RỠ”
15-05-2024, 9:27 pm
96 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 514/BVLKTW-P.VT NGÀY 09/5/2024
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 514/BVLKTW-P.VT NGÀY 09/5/2024
Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam Bệnh viện Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế, cụ thể như sau:
10-05-2024, 2:14 pm
136 lượt xem
xem thêm
BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG NHIỀU HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG 12/5
BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG NHIỀU HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG 12/5
10-05-2024, 3:39 pm
178 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 3 CV SỐ 513/BVLKTW-P.VT NGÀY 9/5/2024
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 3 CV SỐ 513/BVLKTW-P.VT NGÀY 9/5/2024
Bệnh viên Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khả,xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm một số vật tư y tế tiêu hao, phục vụ công tác chuyên môn khoa Xét nghiệm, chi tiết cụ thể như sau:
09-05-2024, 3:48 pm
137 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 502/BVLKTW-P.VT NGÀY 8/5/2024
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 502/BVLKTW-P.VT NGÀY 8/5/2024
Bệnh viện Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầy cho các gói thầu cung cấp dịch vụ kiểm dịch, kiểm xạ trang thiết bị y tế nhóm I năm 2024 như sau:
09-05-2024, 9:19 am
121 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 2 - CV SỐ: 498 NGÀY 07/5/2024
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 2 - CV SỐ: 498 NGÀY 07/5/2024
Bệnh viện Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm một số vật tư y tế tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện, chi tiểt cụ thể như sau:
07-05-2024, 4:28 pm
191 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 495/BVLKTW NGÀY 7/5/2024
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 495/BVLKTW NGÀY 7/5/2024
Kính gửi: Các hãng sản xuât, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm một số hóa chất để phục vụ khám sức khỏe trong tháng 5/2024, chi tiết cụ thể như sau:
07-05-2024, 3:45 pm
143 lượt xem
xem thêm
1 2 3 4 5 6 7 next