Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

BỆNH VIỆN LÃO KHOA TW TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2024

Từ ngày 27/6/2024 – 02/7/2024 Bệnh viện Lão khoa TW phối hợp Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận (Ban CHQS quận Đống Đa) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, viên chức, người lao động thuộc đối tượng 4 năm 2024.

        Tham dự lễ khai mạc lớp học có PGS.TS Nguyễn Trung Anh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; ThS.DS Phan Việt Sinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện; Trung tá Nguyễn Hữu Chẩn, Chính trị viên phó – Ban chỉ huy quân sự Quận Đống Đa; Thiếu tá Lê Văn Tuấn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận Đống Đa cùng các đồng chí trong Ban chỉ huy quân sự Bệnh viện, các giảng viên Học viện chính trị/Bộ Quốc phòng và 108 học viên thuộc đối tượng 4 tại Bệnh viện.

Phát biểu khai giảng lớp học, PGS.TS Nguyễn Trung Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa TW chia sẻ: “Chúng ta phải nhận thức sâu sắc rằng, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường giáo dục quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, phải được chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất. Ban lãnh đạo Bệnh viện mong rằng với thời gian học tập ngắn, nội dung nghiên cứu nhiều, các đồng chí tham gia khóa học cần tập trung vào những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng, cần nhận thức sâu sắc những vấn đề được nghiên cứu, học tập để vận dụng vào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được phân công, góp phần xây dựng công tác quốc phòng, quân sự của cơ quan, đơn vị và địa phương”.  

Chia sẻ tại lớp học, đồng chí Trung tá, Nguyễn Hữu Chẩn, Chính trị viên phó – Ban chỉ huy quân sự Quận Đống Đa đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí đại biểu, cán bộ viên chức, người lao động Bệnh viện Lão khoa TW đã tích cực tham dự chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong tình hình mới.

Khóa học gồm 9 chuyên đề tập trung vào các nội dung: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh, bảo vệ an ninh chính trị, phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, và các biện pháp phòng, chống chiến lược “diễn biến hoà bình”; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân, đảm bảo quốc phòng và an ninh của Việt Nam trong bối cảnh thay đổi và các nội dung cơ bản của Luật về quốc phòng, an ninh; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng,…được giảng viên giới thiệu bằng phương pháp thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa để làm rõ nội dung.

Kết thúc lớp bồi dưỡng các học viên viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Thông qua lớp học mỗi học viên được bồi dưỡng những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, năng lực toàn diện cho cán bộ, viên chức, người lao động để vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo từng vị trí công tác.