Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm
ThS.BS.Nguyễn Trọng Hiến
ThS.BS.Nguyễn Trọng Hiến
Chức vụ: Bác sĩ khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Lão khoa Trung ương; Giảng viên bộ môn Tâm thần, Đại học Y Hà Nội; Bác sĩ Nội trú Chuyên ngành Tâm thần Đại học Y Hà Nội
Giới thiệu:

Quá trình công tác

 • Giảng viên bộ môn Tâm thần, Đại học Y Hà Nội (2017 - nay)
 • Bác sĩ khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Lão khoa Trung ương (2017 - nay)

Quá trình đào tạo

 • Bác sĩ Nội trú Chuyên ngành Tâm thần, Đại học Y Hà Nội (2016)
 • Tốt nghiệp Bác sĩ Đa Khoa, Đại học Y Hà Nội (2013)

Khám & điều trị các bệnh

 • Rối loạn lo âu
 • Rối loạn giấc ngủ
 • Rối loạn dạng cơ thể
 • Trầm cảm
 • Sa sút trí tuệ
 • Tăng động giảm chú ý
 • Tự kỷ
 • Hưng cảm
 • Tâm thần phân liệt
 
ĐĂNG KÝ KHÁM
ThS.BS.Nguyễn Trọng Hiến Bác sĩ khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Lão khoa Trung ương; Giảng viên bộ môn Tâm thần, Đại học Y Hà Nội; Bác sĩ Nội trú Chuyên ngành Tâm thần Đại học Y Hà Nội
Họ và tên
Email
Điện thoại
Năm sinh
Địa chỉ
Đăng ký ngày khám bệnh
Đăng ký giờ khám bệnh
Nội dung
Đội ngũ chuyên gia