Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

Quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Lão khoa Trung Ương

Bước 1. Lấy thông tin từ quầy tiếp đón

Bàn tiếp đón số 1: tiếp đón các bệnh nhân khám theo yêu cầu, bệnh nhân không có bảo hiểm y tế (khám theo hẹn hoặc không hẹn trước).

Bàn tiếp đón số 2: tiếp đón bệnh nhân có bảo hiểm y tế (BHYT) (có hẹn trước hoặc không hẹn trước).

 • Các bệnh nhân có đặt lịch khám trước sẽ nhận phiếu khám theo hẹn.
 • Các bệnh nhân không có giấy hẹn sẽ lấy số thứ tự tại quầy lễ tân.
 • Các bệnh nhân tham gia Chương trình quản lý bệnh mạn tính (Tăng huyết áp, Đái tháo đường, Pakinson, Sa sút trí tuệ): trả vỏ thuốc, vỉ thuốc đã dùng tháng trước, lấy sổ quản lý chương trình và phiếu khám bệnh theo lịch trình đã hẹn tại bàn tiếp đón số 2.

 

Bước 2. Làm thủ tục

Tất cả các bệnh nhân có thẻ BHYT, từ 50 tuổi trở lên đến khám bệnh tại Bệnh viện  xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân có ảnh, đóng dấu giáp lai, các giấy chuyển viện từ tuyến dưới để được hưởng BHYT theo quy định hiện hành.

 • Các bệnh nhân từ 80 tuổi trở lên, bệnh nhân nhập viện điều trị: làm thủ tục tại quầy số 8.
 • Các bệnh nhân BHYT đã đặt lịch hẹn khám làm thủ tục tại quầy số 3.
 • Các bệnh nhân BHYT không đặt lịch hẹn khám: lấy số tại bàn hướng dẫn và vào xếp hàng tại quầy số 4để làm thủ tục.
 • Các bệnh nhân không có BHYT nhưng đã đặt hẹn: làm thủ tục tại quầy số 7.
 • Các bệnh nhân không có BHYT và chưa đặt hẹn: lấy số và xếp hàng chờ làm thủ tục tại quầy số 5 và số 6.

 

Bước 3. Khám bệnh

 • Sau khi hoàn tất thủ tục tại các quầy thu ngân, bệnh nhân vào các phòng khám xếp hàng chờ đến lượt khám

a. Đối với bệnh nhân khám theo yêu cầu: khám tại Phòng khám số 1 và số 2.

b. Bệnh nhân khám BHYT trong chương trình Suy tim - Tăng huyết áp, đã đặt hẹn: khám tại một trong các Phòng khám số 3, 4, 6, 8, 10, 11 (theo giấy hẹn).

 • Các bệnh nhân BHYT trong chương trình này nhưng không đặt hẹn: khám tại các phòng trên nhưng sẽ phải xếp hàng sau các bệnh nhân đã đặt hẹn và bệnh nhân trên 80 tuổi.
 • Các bệnh nhân trên 80 tuổi trong chương trình Tăng huyết áp - Suy tim sẽ được khám ưu tiên tại các Phòng khám số 8, 10, 11.

c. Bệnh nhân khám BHYT trong chương trình Đái tháo đường, đã đặt hẹn: khám tại một trong các Phòng khám số 5, 6, 8, 10, 11 (theo giấy đặt hẹn).

 • Các bệnh nhân BHYT trong chương trình này nhưng không đặt hẹn: khám tại các phòng trên nhưng sẽ phải xếp hàng sau các bệnh nhân đã đặt hẹn và bệnh nhân trên 80 tuổi.
 • Các bệnh nhân trên 80 tuổi trong chương trình Đái tháo đường sẽ được khám ưu tiên tại các Phòng khám số 8, 10, 11.

d. Bệnh nhân khám BHYT trong chương Parkinson và Sa sút trí tuệ (SSTT), đã đặt hẹn: khám tại một trong các Phòng khám số 7, 9 (theo giấy đặt hẹn).

 • Các bệnh nhân BHYT trong chương trình này nhưng không đặt hẹn: khám tại các phòng trên nhưng sẽ phải xếp hàng sau các bệnh nhân đã đặt hẹn và bệnh nhân trên 80 tuổi.
 • Các bệnh nhân trên 80 tuổi trong chương trình Parkinson và SSTT sẽ được khám ưu tiên tại Phòng khám số 9.

e. Các bệnh nhân không có BHYT nhưng đã đặt hẹn: khám tại các Phòng khám 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 theo giấy hẹn. Những bệnh nhân không có BHYT và không đặt hẹn cũng khám ở các phòng khám như trên nhưng phải xếp hàng sau những bệnh nhân đã hẹn. Các bệnh nhân trên 80 tuổi, không có BHYT, sẽ khám tại các Phòng khám 8, 9, 10, 11.

Bước 4. Nộp viện phí

Các bệnh nhân đã khám xong, nếu cần phải làm xét nghiệm, sẽ quay lại các quầy đã làm thủ tục lúc ban đầu để nộp tiền dịch vụ, xét nghiệm hoặc làm các thủ tục BHYT.

Bước 5. Làm Xét nghiệm

Bệnh nhân đi làm xét nghiệm, thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh theo thứ tự do nhân viên các phòng điều phối và sắp xếp.

Bước 6. Lấy đơn thuốc

Bệnh nhân khi có đầy đủ các kết quả xét nghiệm: quay trở lại phòng khám ban đầu để bác sĩ xử trí, cho hướng điều trị.

Bước 7. Mua thuốc hoặc lĩnh thuốc

 • Sau khi bác sỹ đã kê đơn thuốc, bệnh nhân đến quầy thuốc mua thuốc hoặc xuống kho dược lĩnh thuốc BHYT và ra về.

Lưu ý: Đối với bệnh nhân BHYT ngoại trú, khi trên đơn thuốc có dòng chữ “ Đơn thuốc này cần phải được phê duyệt” thì bệnh nhân phải đi xin ký duyệt của Lãnh đạo khoa Khám bệnh.  

Các bệnh nhân sau khi khám xong, không cần phải xét nghiệm thì sẽ được bác sỹ kê đơn. Sau đó, bệnh nhân đến quầy thuốc mua thuốc hoặc xuống kho dược lĩnh thuốc BHYT và ra về, không cần qua các bước 4, 5, 6.