Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

KHOA DINH DƯỠNG – TIẾT CHẾ

Số điện thoại:              Số điện thoại nội bộ:221

Email: dinhduonglaokhoa@gmail.com

1.Lịch sử hình thành: Khoa Dinh dưỡng - tiết chế được thành lập vào ngày 19/5/2015, theo Quyết định số 331/QĐ-BVLK của Giám đốc Bệnh viện.

2.Mô hình tổ chức:

                                                              

                                                                   Phụ trách khoa

                                                         ThS.BS Nguyễn Liên Hạnh    

                                                                     

 

                                                      Điều dưỡng trưởng: Ngô Mai Phương

                            

                                                   Tập thể cán bộ, nhân viên Khoa Dinh dưỡng

Tổng số nhân sự hiện có: 05 cán bộ

Trong đó: 01 Thạc sỹ Bác sỹ, 02 Cử nhân dinh dưỡng, 02 điều dưỡng.

3.Chức năng – nhiệm vụ:

a. Chức năng: Khoa Dinh dưỡng chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện chăm sóc dinh dưỡng chất lượng cao nhất cho bệnh nhân, đẩy mạnh thực hành dinh dưỡng lâm sàng.

b. Nhiệm vụ:

- Xây dựng chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân, kiểm tra và giám sát việc cung cấp suất ăn cho bệnh nhân theo các tiêu chuẩn do Bộ y tế ban hành.

- Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm đối với bộ phận chế biến và cung cấp xuất ăn, dịch vụ ăn, uống trong bệnh viện.

- Hội chẩn dinh dưỡng với các khoa lâm sàng cho bệnh nhân nội trú

-  Khám, tư vấn và điều trị dinh dưỡng cho người bệnh ngoại trú

- Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

-  Thực hiện công tác đào tạo về dinh dưỡng, tiết chế.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng, tiết chế trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân người già.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước hỗ trợ phát triển hoạt động của khoa Dinh dưỡng

4.Thành tích đạt được:

4.1. Thành tích về chuyên môn (bao gồm những hoạt động nổi bật, thế mạnh… của đơn vị): Trong 5 năm thành lập, dưới sự chỉ đạo, hỗ trợ của Ban Gíam đốc, Đảng ủy Bệnh viện, Khoa Dinh dưỡng đang từng bước phát triển hướng tới chăm sóc dinh dưỡng toàn diện cho người bệnh. Đến nay, tất cả bệnh nhân nội trú tại BV đều được sàng lọc dinh dưỡng trong 24-48h sau khi  nhập viện, với những bệnh nhân có nguy cơ suy dinh dưỡng, sẽ được đánh giá và tiến hành can thiệp dinh dưỡng. Các bệnh nhân có các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng được hội chẩn dinh dưỡng và hỗ trợ dinh dưỡng bằng cách nuôi dưỡng đường ruột và hoặc nuôi dưỡng tĩnh mạch. Bên cạnh đó, Khoa đã xây dựng, cung cấp các suất ăn bệnh lý, súp ăn qua sonde đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm của người bệnh giúp cải thiện tình trạng dinh dưỡng của người bệnh và hỗ trợ điều trị. Bệnh nhân ngoại trú được tư vấn dinh dưỡng các mặt bệnh như: suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì, đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thận, Gout...

Bên cạnh đó, Khoa thường xuyên tham gia phổ biến kiến thức về dinh dưỡng cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà do Bệnh viện tổ chức, xây dựng các tài liệu truyền thông như tờ rơi hướng dẫn chế độ dinh dưỡng trong một số bệnh lý, video hướng dẫn nấu súp ăn qua sonde đảm bảo dinh dưỡng cho ngừoi bệnh...

Ngoài các hoạt động chuyên môn, khoa cũng tích cực tham gia các hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến của Bệnh viện. Bệnh viện là nơi thực tập cho học viên,sinh viên chuyên ngành dinh dưỡng của Đại học Y tế Công Cộng, Viện Dinh Dưỡng.

4.2. Thành tích về thi đua, khen thưởng:

4.2.1. Danh Hiệu thi đua:

- Tập thể lao động xuất sắc năm 2018, 2019

- Cá nhân: Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018,2019,2020

4.2.2. Khen thưởng:

- Tập thể:

+ Giấy khen Ban Giám đốc: năm 2019, 2020

+ Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế: năm 2020

- Cá nhân:      Giấy khen Ban Giám đốc năm 2016, 2017, 2018,2020

5. Định hướng phát triển:

Khoa hướng tới phát triển chăm sóc dinh dưỡng toàn diện cho người bệnh, ứng dụng các tiến bộ, khoa học, kỹ thuật về dinh dưỡng tiết chế giúp nâng cao thể trạng và hỗ trợ điều trị.