Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC Medsafe: Theo dõi nồng độ lithium trong huyết thanh được khuyến cáo trên bệnh nhân sử dụng empagliflozin hoặc dapagliflozin

 

Empagliflozin và dapagliflozin có thể làm tăng bài tiết lithium qua thận dẫn đến giảm nồng độ lithium trong huyết thanh. Theo dõi nồng độ lithium trong huyết thanh thường xuyên hơn được khuyến cáo kể từ khi bắt đầu dùng thuốc ức chế SGLT2 hoặc sau khi thay đổi liều. Hiệu chỉnh liều lithium nếu cần thiết.

            *Thuốc ức chế SGLT2 làm tăng bài tiết lithium qua thận:

Kênh đồng vận chuyển Na - Glucose 2 chịu trách nhiệm tái hấp thu natri và glucose từ lòng ống thận vào máu.

Thuốc ức chế SGLT2 ức chế kênh đồng vận chuyển này làm giảm khả năng tái hấp thu glucose, do đó được sử dụng trong điều trị đái tháo đường typ 2 nhằm kiểm soát mức độ đường huyết của bệnh nhân . 

Lithium có cấu trúc hóa học tương tự natri vể mặt nguyên tử, do đó có thể được vận chuyển thông qua kênh natri. Chính vì vậy, việc sử dụng đồng thời thuốc ức chế SGLT2 và lithium có thể làm tăng bài tiết lithium qua thận dẫn đến giảm nồng độ lithium trong máu.

            *Định kỳ theo dõi nồng độ lithium trong huyết thanh đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo nồng độ thuốc trong phạm vi điều trị:

Lithium là thuốc có phạm vi điều trị hẹp, do đó theo dõi thường xuyên nồng độ lithium trong máu là cần thiết để đảm bảo nồng độ thuốc trong phạm vi điều trị và tối ưu hóa chế độ liều sử dụng.

 

Có nhiều thuốc sử dụng đồng thời ảnh hưởng đến độ thanh thải của lithium thông qua thay đổi lưu lượng máu đến thận, tốc độ lọc cầu thận và sự cân bằng natri.

 

Theo dõi nồng độ lithium trong máu của bệnh nhân thường xuyên hơn được khuyến cáo kể từ khi bắt đầu dùng thuốc ức chế SGLT2 hoặc sau khi thay đổi liều. Hiệu chỉnh liều lithium nếu cần thiết.

*Các báo cáo ca ở New Zealand:

Cho đến ngày 9/1/2023 Trung tâm theo dõi phản ứng có hại của thuốc (CARM) đã không ghi nhận bất cứ báo cáo nào về tương tác thuốc xảy ra giữa lithium và thuốc ức chế SGLT2 (empagliflozin, dapagliflozin)..

            Nguồn: https://www.medsafe.govt.nz/profs/PUArticles/March2023/Starting-empagliflozin-or-dapagliflozin-in-patients-on-lithium.html

 

 

 

Bài viết liên quan