Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

Sứ mệnh và tầm nhìn của Bệnh viện Lão khoa Trung ương

SỨ MỆNH

 Cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm, dựa trên y học bằng chứng cho người cao tuổi và tất cả các bệnh nhân có nhu cầu trong nước và quốc tế, thông qua môi trường y tế chất lượng cao, thân thiện và văn minh, đồng thời,  tạo lập môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cùng chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển của nền y học nước nhà.

 

       TẦM NHÌN

Là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành lão khoa, cung cấp dịch vụ y tế toàn diện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc y tế của người cao tuổi và các đối tượng trong và ngoài nước, với chất lượng ngang tầm các bệnh viện lão khoa hàng đầu trong khu vực.

Bài viết liên quan