Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm
Vật tư y tế
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 2 - CV SỐ: 498 NGÀY 07/5/2024
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 2 - CV SỐ: 498 NGÀY 07/5/2024
Bệnh viện Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm một số vật tư y tế tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện, chi tiểt cụ thể như sau:
07-05-2024, 4:28 pm
191 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 495/BVLKTW NGÀY 7/5/2024
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 495/BVLKTW NGÀY 7/5/2024
Kính gửi: Các hãng sản xuât, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm một số hóa chất để phục vụ khám sức khỏe trong tháng 5/2024, chi tiết cụ thể như sau:
07-05-2024, 3:45 pm
143 lượt xem
xem thêm
YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 4
YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 4 "GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ"
26-03-2024, 4:37 pm
160 lượt xem
xem thêm
YÊU CẦU BÁO GIÁ CV SỐ 1440/BVLKTW NGÀY 05/12/2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ CV SỐ 1440/BVLKTW NGÀY 05/12/2023
Bệnh viện Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm các mặt hàng chi tiết cụ thể như sau:
06-12-2023, 9:56 am
246 lượt xem
xem thêm
YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 5 CV SỐ 1423/BVLKTW NGÀY 04/12/2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 5 CV SỐ 1423/BVLKTW NGÀY 04/12/2023
06-12-2023, 9:53 am
230 lượt xem
xem thêm
YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 04 CV SỐ 1380/BVLKTW NGÀY 22/11/2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 04 CV SỐ 1380/BVLKTW NGÀY 22/11/2023
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Lão khoa Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua sấm các mặt hàng chi tiết cụ thể như sau:
23-11-2023, 3:31 pm
258 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1287/BVLKTW NGÀY 6/11/2023
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1287/BVLKTW NGÀY 6/11/2023
08-11-2023, 9:12 am
311 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 620/BVLKTW-P.VT NGÀY 29/05/2023
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 620/BVLKTW-P.VT NGÀY 29/05/2023
Hiện tại Bệnh viện Lão khoa TW đang có nhu cầu sửa chữa thiết bị y tế.Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Lão khoa TW mười các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế chào giá theo mẫu đính kèm
30-06-2023, 4:50 pm
334 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 282/BVLKTW NGÀY 17/03/2023
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 282/BVLKTW NGÀY 17/03/2023
Bệnh viện Lão khoa Trung ương trân trọng mời các Đơn vị tham gia báo giá cung cấp một số chủng loại hóa chất, vật tư y tế với nội dung như sau:
30-06-2023, 4:51 pm
853 lượt xem
xem thêm
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 262/BVLKTW-P.VT NGÀY 15/03/2023
THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 262/BVLKTW-P.VT NGÀY 15/03/2023
03-07-2023, 9:22 am
517 lượt xem
xem thêm
1 2
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Họ tên
SĐT
Nội dung
Bài viết nổi bật
banner-sidebar