Phòng Hành chính Quản trị

1. Vị trí, địa chỉ:

Phòng Hành chính quản trị có vị trí tại tầng 3, Nhà 3 tầng (Nhà A), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương

Email: hcqt.vlk@gmail.com

2. Sơ đồ tổ chức:

a. Nhân lực: Tổng số nhân lực hiện có 28 cán bộ, bao gồm:

  • Bộ phận hành chính: 06 chuyên viên, 01 nhân viên văn thư, 02 lái xe
  • Tổ Bảo vệ an ninh trật tự trị an: 19 nhân viên

b. Lãnh đạo: Trưởng Phòng: CN. Tạ Thị Hoàng Ngọc

Trưởng Phòng: CN. Tạ Thị Hoàng Ngọc

          c. Lãnh đạo tiền nhiệm:

Nguyên Trưởng Phòng: 

ThS. BS. Nguyễn Trung Anh (từ 2006 - 2011)

TS. Nguyễn Bích Ngọc (từ 2011 - 2012)

3. Lịch sử hình thành và phát triển:

Phòng hành chính quản trị được thành lập năm 2006cùng với thời gian thành lập Viện Lão khoa Quốc gia - tiền thân của Bệnh viện Lão khoa Trung Ương. Các giai đoạn của phòng Hành chính quản trị gắn với các giai đoạn phát triển của Bệnh viện Lão khoa Trung Ương.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

a. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về nhưng lĩnh vực công tác sau : công tác quản lý hành chính - quản trị, an ninh trật tự trong phạm vi toàn Bệnh viện; 

Lập kế hoạch và triển khai công tác mua sắm, quản lý tài sản trang thiết bị thông dụng của Bệnh viện.

b. Nhiệm vụ:

1. Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

3. Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.

4. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện.

5. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong Bệnh viện.

6. Quản lý tài sản: nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết  bị thông dụng, sổ sách, biểu mẫu thống kê. Tiến hành chế độ kiểm kê định kỳ, sắp xếp kho tàng hợp lý, thu hồi, điều chuyển và thanh lý tài sản theo đúng chế độ quy định.

7. Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

8. Tham gia, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch. Đảm bảo cung cấp đầy đủ điện, nước sạch.

9. Quản lý bếp ăn và cung cấp suất ăn nhân viên, phối hợp với Khoa Dinh dưỡng cung cấp suất ăn theo chỉ định điều trị cho bệnh nhân nội trú trong Bệnh viện.

10. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện.

11. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động, giặt là, khử khuẩn trong Bệnh viện.

12. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc Bệnh viện.

13. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

14. Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong Bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

5. Khen thưởng:

  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế
  • Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến nhiều năm

6. Hình ảnh nổi bật:

Tập thể cán bộ - nhân viên Phòng Hành chính Quản trị
Tập thể cán bộ - nhân viên Phòng Hành chính Quản trị