Khối Lâm sàng

1. Vị trí: Tên đơn vị: Khoa Tim mạch Tên tiếng Anh: Department of Cardiology Vị trí: tầng 5, Nhà 6 tầng (Nhà B) Bệnh viện Lão khoa Trung Ương Điện thoại: 043.5764558 (máy lẻ 315) 2. Cơ...
1. Thông tin đơn vị: - Tên đơn vị: Khoa Tâm - Thần kinh - Vị trí: Tầng 3 khu nhà 6 tầng (Nhà B), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương - Điện thoại: 043.5764558, máy lẻ 315 2. Sơ đồ tổ chức...
1. Vị trí: Khoa Phục hồi chức năng có vị trí tại tầng 2, Nhà 3 tầng (Nhà A), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương. 2. Nhân sự: Tổng số nhân lực hiện có 21 nhân viên, trong đó có 01 thạc sỹ...
1. Vị trí: Tầng 5, Nhà B, Bệnh viện Lão khoa Trung Ương 2. Cơ cấu tổ chức: a. Nhân lực: Tổng số nhân lực hiện có 13 nhân viên, trong đó có 03 thạc sỹ - bác sỹ, 01 bác sỹ chuyên khoa I, 08...
1. Vị trí, địa chỉ: Khoa Nội tiết chuyển hóa có vị trí tại Tầng 4, Tòa nhà 6 tầng (Nhà B) Bệnh viện Lão khoa Trung Ương. Điện thoại:043.5764558, máy lẻ 215. Email:  2. Cơ cấu tổ chức...
1. Vị trí: Khoa Khám bệnh có vị trí tại Tầng 1, Nhà 6 tầng (Nhà B), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương.  2. Nhân lực: Tổng số nhân lực hiện có 20 cán bộ, trong đó có 01 phó giáo sư...
1. Vị trí: Khoa Hồi sức tích cực có vị trí tại tầng 3, nhà 6 tầng (Nhà B), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương. Điện thoại: 04.35760734, máy lẻ 122. 2. Tổ chức: Lãnh đạo: Trưởng...
1. Sơ đồ tổ chức: - Lãnh đạo đơn vị: + Trưởng Khoa: ThS. BS. Tôn Thị Hương Giang + Phó trưởng Khoa: BS CKII. Hà Thị Thủy                  ...
1. Vị trí, địa chỉ: Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, tên tiếng Anh: Department of Nutrition and Dietetics Địa chỉ: Phòng 2202, tòa nhà 6 tầng (Nhà B) Điện thoại: 043.5764558 (máy lẻ 221) Email...