Khoa Tim mạch Can thiệp - Ngoại

KHOA TIM MẠCH CAN THIỆP – NGOẠI

(Interventional Cardiology Department – surgery)

Phụ trách khoa: TS.BS. Bùi Thúc Quang

Lãnh đạo hiện nay

TS.BS. Bùi Thúc Quang

Trưởng khoa

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG THÀNH TÍCH CỦA KHOA

Quá trình thành lập và phát triển

          Khoa Tim Mạch Can Thiệp – Ngoại  Bệnh viện Lão khoa Trung ương được thành lập ngày 01 tháng 06 năm 2017. Theo quyết định số 478/ QĐ – BVLK của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Trải qua hơn một năm hoàn thiện và phát triển đến nay, bộ máy nhân sự của khoa đã hoàn thiện với 01 Tiến sĩ( là Trưởng Khoa)  01 thạc sĩ, 01 bác sỹ nội trú, 01 bác sỹ chuyên khoa I  và 01 bác sỹ, 03 điều dưỡng đại học, 04 điều dưỡng cao đẳng, còn lại là 06 điều dưỡng trung cấp đang theo học các trường cao đẳng và đại học điều dưỡng và 01 hộ lý.

          Quy mô giường bệnh được phê duyệt của Lãnh đạo bệnh viện gồm 14 giường kế hoạch, sau này khoa có đề xuất thêm 02 giường toàn bộ là giường yêu cầu với phòng ốc đầy đủ tiện nghi. Tùng bước cùng với phòng vật tư hoàn thiện các phòng ốc và bố trí máy móc cho phòng can thiệp để chuẩn bị cho công tác can thiệp tim mạch sáp tới. Cử 02 điều dưỡng đi học bên Tim Mạch Can Thiệp Bệnh Viên Bạch mai, cắt cử các bác sỹ thay nhau sang Bệnh viện Bạch Mai học hỏi và làm can thiệp tim mạch để chuẩn bị tốt trước khi bước vào làm thực tế.

          Các thành tích và danh hiệu đã đạt được của Khoa:

          - Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 03 cá nhân năm 2017

          - Danh hiệu lao động tiên tiến tập thể khoa năm 2017

          - Giấy khen của Giám đốc bệnh viện: 03 cá nhân

          - Giải nhất môn kéo co hội thao bệnh viện năm 2017

          - Giải ba ghép cầu, nhảy bao bố, ba người bốn chân.

          - Giải nhất cuộc thi điều dưỡng giỏi – thanh lịch năm 2018

          - 02 điều dưỡng đã hoàn thành khóa học phụ giúp bác sỹ làm can thiệp

Tập thể cán bộ khoa Tim Mạch Can Thiệp

Tập thể Khoa Tim mạch Can thiệp - Ngoại