Khối Cận lâm sàng

1. Tên đơn vị: Khoa Chẩn đoán Hình ảnh (Medical Imaging Department)  Địa chỉ - vị trí: tầng 1 nhà A , Bệnh viện Lão khoa Trung ương, số 1A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Điện...
1. Tên đơn vị: Khoa Dược (Department of pharmacy) Địa chỉ: Tầng 6 nhà C Điện thoại: 0243.5764558 (máy lẻ 303) Email: duoclaokhoa@gmail.com 2. Lãnh đạo khoa Trưởng khoa: Phan Việt...
1. Vị trí, địa chỉ: Tên đơn vị: Khoa Thăm dò chức năng (Department of Functional Exploration). Vị trí: Tầng 2 nhà B - Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Điện thoại: 0969869573...
1. Thông tin Khoa, Phòng: Địa chỉ:  Phòng 2201 nhà B, Bệnh viện Lão khoa Trung ương 2. Sơ đồ tổ chức: a. Lãnh đạo: Trưởng khoa: TS. BS. Trần Thị Thanh Hương   ...