Khối Cận lâm sàng

1. Thông tin Khoa, Phòng: - Địa chỉ: Phòng 211, 212, 213 tầng 2 nhà 3 tầng (Nhà A)                 Phòng 2201 Nhà 6 tầng (...
1. Vị trí, địa chỉ: Tên đơn vị:        Khoa Thăm dò chức năng Tên tiếng Anh: Department of Functional Exploration. Vị trí: Tầng 2, tòa nhà 6 tầng (Nhà B...
1. Tên đơn vị: Khoa Dược Tên tiếng Anh: Department of pharmacy 3. Địa chỉ, vị trí: Tầng 3 tòa nhà 3 tầng (Nhà A) Điện thoại: 043.5764558 (máy lẻ 303) Email: duoclaokhoa@gmail.com 4...
1. Địa chỉ - vị trí: Khoa Chẩn đoán hình ảnh có vị trí tại tầng 1, Khu nhà 3 tầng (Nhà A) Bệnh viện Lão khoa Trung Ương. Điện thoại: 043.5764558 (máy lẻ 115, 116, 117). 2. Sơ đồ tổ chức...