Khối Hành chính

1. Vị trí, địa chỉ: Tầng 3, Nhà 3 tầng (Nhà A), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương Điện thoại: 043.5764558, máy lẻ 309 Email: trungtamdaotaolaokhoa@gmail.com 2. Cơ cấu tổ chức a. Nhân...
1. Vị trí:  Phòng Vật tư có vị trí tại tầng 3, nhà 3 tầng (Nhà A), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương. Điện thoại: 2. Nhân sự: a. Tổng số nhân lực hiện có: 11 cán bộ, trong đó có 01 kỹ sư...
1. Vị trí, địa chỉ: Tầng 3, Nhà 3 tầng (Nhà A), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương Điện thoại: 043.5764558, máy lẻ 301 Email: tochucbvlk@gmail.com 2. Cơ cấu tổ chức: a. Nhân sự: Tổng...
1. Vị trí, địa chỉ: Tầng 3, Nhà 3 tầng (Nhà A), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương Điện thoại: 043.5764558, máy lẻ 305 2.Cơ cấu nhân sự: a.Nhân lực: Tổng số nhân lực hiện có 20 cán bộ...
1. Vị trí, địa chỉ: Tên tiếng Việt: Phòng Kế hoạch tổng hợp Tên tiếng Anh: General Planning Department Vị trí: Tầng 3, Nhà 3 tầng (Nhà A), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương 2. Cơ cấu tổ chức...
1. Vị trí, địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị có vị trí tại tầng 3, Nhà 3 tầng (Nhà A), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương Email: hcqt.vlk@gmail.com 2. Sơ đồ tổ chức: a. Nhân lực: Tổng số nhân...
1. Địa chỉ, vị trí:  Tầng 3 - Khu nhà 3 tầng (Nhà A), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương  Điện thoại:  04.35764558 máy lẻ 302          Email:  ...
Tên đơn vị: Phòng Nghiên cứu Khoa học Tên tiếng Anh: Scientific Research Department Cơ cấu tổ chức Tổng số nhân lực hiện có 1 Trưởng phòng, 2 cán bộ kiêm nhiệm và 2 học viên. Trưởng...