Khối Hành chính

1. Vị trí, địa chỉ: Tầng 3, Nhà 3 tầng (Nhà A), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương Điện thoại: 0243.5764558, máy lẻ 301 Email: tochucbvlk@gmail.com 2. Cơ cấu tổ chức: a. Nhân sự:...
1. Vị trí, địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp (General Planning Department) Vị trí: Tầng 6 nhà C  Bệnh viện Lão khoa Trung ương, số 1A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2. Cơ cấu tổ...
1. Vị trí, địa chỉ: Tầng 6, nhà C, Bệnh viện Lão khoa Trung ương Điện thoại: 0243.5764558, máy lẻ 305 2. Cơ cấu nhân sự: a. Nhân lực: Tổng số nhân lực hiện có 20 cán bộ...
1. Vị trí:  Phòng Vật tư có vị trí tại tầng 6, nhà 6 tầng (Nhà C), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương. Điện thoại: 2. Nhân sự: a. Tổng số nhân lực hiện có: 11 cán bộ, trong đó có 01 kỹ sư...
  Phòng Công nghệ Thông tin 1. Địa chỉ: Tầng 6 - nhà C – Bệnh viện Lão khoa Trung ương 2. Điện thoại: 024 35764558 Ex:123    Email: cntt.bvlktw@gmail.com 3. Tổ chức...
1. Vị trí, địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị có vị trí tại tầng 6 nhà C, Bệnh viện Lão khoa Trung ương Email: hcqt.vlk@gmail.com 2. Sơ đồ tổ chức: a. Nhân lực: Phòng Hành chính Quản...
1. Vị trí, địa chỉ: - Tầng 6 nhà C , Bệnh viện Lão khoa Trung ương - Điện thoại: 0243.5764558, máy lẻ 309 - Email: trungtamdaotaolaokhoa@gmail.com 2. Cơ cấu tổ chức a. Nhân lực...
Tên đơn vị: Phòng Nghiên cứu Khoa học Tên tiếng Anh: Scientific Research Department Cơ cấu tổ chức Tổng số nhân lực hiện có 1 Trưởng phòng, 2 cán bộ kiêm nhiệm và 2 học viên. Trưởng...
1. Địa chỉ, vị trí:  Tầng 6 nhà C  Bệnh viện Lão khoa Trung ương, số 1A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại:  024.35764558 máy lẻ 302       ...