Phòng Tài chính kế toán

1. Vị trí, địa chỉ:

Tầng 6, nhà C, Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Điện thoại: 0243.5764558, máy lẻ 305

2. Cơ cấu nhân sự:

a. Nhân lực:

Tổng số nhân lực hiện có 20 cán bộ nhân viên.

b. Lãnh đạo:

 

 


 • Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Thủy

  Phó trưởng phòng Trịnh Thị Huế
  Phó Trưởng phòng: Trịnh Thị Huế
   

   

c. Lãnh đạo tiền nhiệm:

 • Phụ trách phòng: CN. Hồ Hoài Nam (từ 2006 - 2007)
 • Trưởng phòng: CN. Lưu Quỳnh Nga (từ 2008 - 8/2015)
 • Phó trưởng phòng: CN. Tô Thị Kim Thanh (từ 2009 - 11/2013)

3. Lịch sử hình thành và phát triển:

Phòng Tài chính Kế toán được thành lập vào tháng 7/2006 khi Viện Lão khoa Quốc gia (tiền thân của Bệnh viện Lão khoa Trung Ương) tách ra khỏi Bệnh viện Bạch Mai, ban đầu có 05 thành viên.

Trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển, tới nay Phòng đã có 20 nhân viên, thực hiện nghiệp vụ kế toán, tài chính của Bệnh viện.

4.Thành tích:

 • Giấy khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2012.
 • Giấy khen của Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2010.
 • Tập thể Lao động tiên tiến từ năm 2007 - 2017.
 • Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện năm 2007, 2008.
Tập thể Phòng Tài chính Kế toán