Hướng dẫn đăng ký và làm thủ tục khám bệnh

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ LÀM THỦ TỤC KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH - BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG

Bước 1. Lấy thông tin từ quầy lễ tân

  • Các bệnh nhân có đặt lịch khám trước sẽ nhận phiếu khám theo hẹn.
  • Các bệnh nhân không có giấy hẹn sẽ lấy số thứ tự tại quầy lễ tân.
  • Các bệnh nhân tham gia Chương trình quản lý bệnh mạn tính (Tăng huyết áp, Đái tháo đường, Pakinson, Sa sút trí tuệ) được hướng dẫn tới các quầy thu ngân để  lấy sổ quản lý chương trình và phiếu khám bệnh theo lịch trình đã hẹn tại bàn hướng dẫn số 2.

Bước 2. Làm thủ tục

Tất cả các bệnh nhân có thẻ BHYT, từ 50 tuổi trở lên đến khám bệnh tại Bệnh việnxuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân có ảnh, đóng dấu giáp lai, các giấy chuyển viện từ tuyến dưới để được hưởng BHYT theo quy định hiện hành.

  • Các bệnh nhân từ 80 tuổi trở lên, bệnh nhân nhập viện điều trị: làm thủ tục tại quầy số 8.
  • Các bệnh nhân BHYT đã đặt lịch hẹn khám: làm thủ tục tại quầy số 3.
  •  Các bệnh nhân BHYT không đặt lịch hẹn khám: lấy số tại bàn hướng dẫn và vào xếp hàng tại quầy số 4 để làm thủ tục.
  • Các bệnh nhân không có BHYT nhưng đã đặt hẹn: làm thủ tục tại quầy số 7.
  • Các bệnh nhân không có BHYT và chưa đặt hẹn: lấy số và xếp hàng chờ làm thủ tục tại quầy số 5 và số 6.