Thông báo

Danh mục dịch vụ kỹ thuật áp dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương file tải về:http://www.mediafire.com/file/qx3q568ly47kqjx/DANH+MUC+KY+THUAT+BV+LKTW.pdf
V/v Thông báo kết luận của Cục trưởng Cục QUản lý Y, Dược cổ truyền tại Hội thảo về tính đặc thù y học cổ truyền trong nghiên cứu khoa học
Rà soát bổ sung thêm danh mục dịch vụ kỹ thuật trong khám chữa bệnh (có file đính kèm)
Quy trình giải quyết chế đọ Bảo hiểm Y tế cho bệnh nhân cấp cứu Link tải về: https://www.mediafire.com/?8842n0f77ud4zui
Nhằm mục tiêu đảm bảo chất lượng giảng dạy lâm sàng cho sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Y Hà Nội đang học tập tại Bệnh viện Lão khoa Trung Ương, Phòng Điều dưỡng tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn...
Bệnh viện Lão khoa Trung ương thực hiện Quyết định số 567 của Bộ y tế về kế hoạch hành động phòng chống dịch cúm A (H7L9)