Thông báo

Tổ chức Hội nghị khoa học Kiểm soát nhiễm khuẩn toàn quốc
Trang thông tin điện tử Bệnh viện Lão khoa Trung Ương đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/08/2016. Ban Giám đốc Bệnh viện đã có Quyết định số 573/QĐ-BVLKTW ngày 08/08/2016 ban hành quy...
Căn cứ Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người...
tuyển sinh Bác sỹ Y học cổ truyền hệ liên thông chính quy đợt 1 năm 2017
Thực hiện Quyết đinh 2099 và Quyết định 2122 của bộ y tế về bổ sung Danh mục kỹ thuật trong KCB.
 Hướng dẫn quy trình xử lý trường hợp người bệnh thất lạc/ trốn viện Tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương