Thông báo

Bệnh viện Lão khoa Trung ương thực hiện Quyết định số 567 của Bộ y tế về kế hoạch hành động phòng chống dịch cúm A (H7L9)
Nhằm mục tiêu đảm bảo chất lượng giảng dạy lâm sàng cho sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Y Hà Nội đang học tập tại Bệnh viện Lão khoa Trung Ương, Phòng Điều dưỡng tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn...
Bệnh viện lão khoa Trung ương" tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy."
Kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại Hội nghị trực tuyến giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện tin học hóa khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017
Thông báo số 172/TB-BVLKTW ngày 06/03/2017 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung Ương về việc "Rà soát bổ sung thêm danh mục dịch vụ kỹ thuật trong khám chữa bệnh". Ngày 6/5/2015 Bộ Y tế đã phê...