Thông báo

Tuyền sinh đào tạo đại học y học cổ truyền.
Theo công văn số 1154/ĐHYHN-TCCB của Trường Đại học Y Hà Nội về việc xét tuyển giảng viên thỉnh giảng năm học 2016 - 2017, Bệnh viện Lão khoa Trung Ương thông báo đến các Khoa/Phòng để các cá nhân có...
Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
      Để có cơ sở tự kiểm tra, đánh giá toàn Bệnh viện và phục vụ kiểm tra cuối năm 2016, Giám đốc Bệnh viện đề nghị các khoa, phòng thực hiện một số nội dung sau: 1. Tự...
 Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến tại Hội nghị " Tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh trong bệnh viện"
Cách viết bài báo cáo khoa học và phương pháp Nghiên cứu lâm sàng do chuyên gia pháp giảng dạy.
Sửa đối, bố sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ...
Với mục đích chia sẻ các kiến thức của khóa tập huấn “Hướng dẫn thực hành lâm sàng điều dưỡng” cho các giảng viên kiêm nhiệm lâm sàng tại Bệnh viện Lão khoa Trung Ương, Phòng Điều dưỡng tổ chức buổi...