Thông báo sinh hoạt chuyên môn điều dưỡng ngày 23/8/2016

Nhằm mục tiêu đảm bảo chất lượng giảng dạy lâm sàng cho sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Y Hà Nội đang học tập tại Bệnh viện Lão khoa Trung Ương, Phòng Điều dưỡng tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn dành cho các điều dưỡng Bệnh viện tham gia giảng viên kiêm nhiệm lâm sàng.

1. Thời gian: 10h00 ngày 23/08/2016 (Thứ Ba)

2. Địa điểm: Hội trường 2, tầng 6, Nhà B Bệnh viện Lão khoa Trung Ương

3. Nội dung: 

- Thống nhất về kế hoạch chăm sóc và cách lượng giá sinh viên

- Thống nhất quy trình tiếp nhận sinh viên và các quy định quản lý, giám sát sinh viên tham gia thực hành lâm sàng tại Bệnh viện.

4. Giảng viên:

TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Trưởng Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh, Trường Đại học Y Hà Nội

5. Đối tượng tham gia: Các điều dưỡng tham gia giảng viên kiêm nhiệm lâm sàng.

Đề nghị các điều dưỡng có tên trong danh sách tham dự đầy đủ, đúng giờ.