Thông báo sinh hoạt chuyên môn điều dưỡng

Với mục đích chia sẻ các kiến thức của khóa tập huấn “Hướng dẫn thực hành lâm sàng điều dưỡng” cho các giảng viên kiêm nhiệm lâm sàng tại Bệnh viện Lão khoa Trung Ương, Phòng Điều dưỡng tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn, nội dung như sau:

  1. Thời gian: 15 giờ 00 ngày 18/08/2016 (Thứ Năm).
  2. Địa điểm: Hội trường 2 - Tầng 6 - Nhà B (Nhà 6 tầng)
  3. Nội dung:

       Báo cáo tóm tắt nội dung khóa tập huấn “Hướng dẫn thực hành lâm sàng điều dưỡng” do Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với giảng viên Đại học Queensland tổ chức.

     4. Đối tượng: Điều dưỡng tham gia giảng viên kiêm nhiệm lâm sàng (có danh sách kèm theo)

      5. Báo cáo viên:

-    CN. Trần Thị Hậu - Phòng Điều dưỡng.

-    CN. Lê Minh Huyền - Khoa Tim Mạch

Đề nghị các điều dưỡng có tên trong danh sách tham gia đầy đủ và đúng giờ.