Thông báo

Tiếp tục khóa đào tạo Lão khoa Pháp Việt tại Bệnh viện Lão khoa Trung Ương, Bệnh viện xin thông báo tổ chức học phần IV như sau: Thời gian: từ 09/04/2018 - 13/04/2018 (sáng từ 8h30, chiều từ 13h30...
Ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp...
Kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại Hội nghị trực tuyến giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện tin học hóa khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017
V/v Thông báo kết luận của Cục trưởng Cục QUản lý Y, Dược cổ truyền tại Hội thảo về tính đặc thù y học cổ truyền trong nghiên cứu khoa học
 Hướng dẫn quy trình xử lý trường hợp người bệnh thất lạc/ trốn viện Tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương