Thành tích bệnh viện

  • Huân chương Lao động hạng Ba năm 1998 do Chủ tịch nước trao tặng.
  • Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2003 do Chủ tịch nước trao tặng.
  • Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2013 do Chủ tịch nước trao tặng.
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011.
  • Cờ thi đua của Bộ Y tế năm 2013, 2014.
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế các năm 2007, 2009, 2010, 2012, 2013.
  • Tập thể Lao động xuất sắc của Bộ Y tế từ năm 2007 - 2014.
Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2013
Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2013