Các bài giảng chuyên ngành Lão khoa

TS. Trần Viết Lực I. ĐẠI CƯƠNG Già hoá dân số là hiện tượng mang tính toàn cầu. Ở Việt Nam, già hoá dân số đang diễn ra nhanh chóng. Theo số liệu Tổng điều tra dân số năm 2009, Việt Nam có 7...
TIỂU KHÔNG KIỂM SOÁT Ở NGƯỜI CAO TUỔI             ThS. Nguyễn Viết Thành I. MỞ ĐẦU Tiểu không kiểm soát (TKKS) hay còn gọi là tiểu tiện...
 TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT                           ...
CHĂM SÓC GIẢM NHẸ, CHĂM SÓC BỆNH NHÂN GIAI ĐOẠN CUỐI TẠI Y TẾ CƠ SỞ CN. Trần Thị Hương Trà   Mục tiêu: Trình bày được định nghĩa và nguyên tắc chăm sóc giảm nhẹ. Giải thích...
TS. Trần Viết Lực 1.ĐẠI CƯƠNG James Parkinson là người đầu tiên mô tả bệnh này,năm 1817 với các biểu hiện run rẩy, rối loạn tư thế và dáng đi. Bệnh thường khởi phát ở độ tuổi 60 với xu hướng...