Quy trình khám bệnh dành cho bệnh nhân trên 80 tuổi

Bước 1

Bệnh nhân đến quầy tiếp đón, được chào hỏi, hướng dẫn làm các thủ tục đăng ký khám tại quầy kính số 8 - 9 (khu dành riêng cho người từ 80 tuổi trở lên).

Bước 2

- Bệnh nhân được nhân viên hướng dẫn vào khu phòng khám dành cho người từ 80 tuổi trở lên. Nếu các phòng khám đang có bệnh nhân, bệnh nhân sẽ ngồi chờ ở khu dành cho người từ 80 tuổi trở lên (ghế màu đỏ).

- Sau khi khám bệnh, nếu bệnh nhân chỉ có đơn thuốc, bệnh nhân được hướng dẫn xuống quầy dược mua thuốc nếu có nhu cầu. Còn nếu bệnh nhân có đơn thuốc trong bảo hiểm y tế, một điều dưỡng hỗ trợ bệnh nhân lấy thuốc.

- Nếu bệnh nhân có các chỉ định xét nghiệm của bác sỹ, một điều dưỡng sẽ hướng dẫn và hỗ trợ  bệnh nhân làm các thủ tục thanh toán viện phí hoặc làm thủ tục bảo hiểm.

Bước 3.

Sau khi đã đóng tiền làm xét nghiệm, bệnh nhân được hướng dẫn vị trí các phòng làm xét nghiệm, đồng thời được nhân viên đăng ký giúp vào các phòng. Nếu bệnh nhân đi lại khó khăn, một điều dưỡng sẽ hỗ trợ người nhà vận chuyển bệnh nhân tới các phòng xét nghiệm. Bệnh nhân được hướng dẫn chi tiết thứ tự các phòng làm xét nghiệm.

Bước 4.

Nhân viên tiếp đón có trách nhiệm theo dõi, lấy kết quả xét nghiệm giúp bệnh nhân. Khi đã có đầy đủ kết quả, bệnh nhân được hướng dẫn quay lại phòng khám ban đầu để được bác sĩ kết luận khám.

Khi bệnh nhân có đơn thuốc có nhu cầu mua thuốc tại quầy thuốc bệnh viện, bệnh nhân được hướng dẫn đi mua thuốc hoặc được nhân viên hỗ trợ lấy đơn thuốc bảo hiểm y tế.