Phòng Kế hoạch Tổng hợp

1. Vị trí, địa chỉ:

Phòng Kế hoạch tổng hợp (General Planning Department)

Vị trí: Tầng 6 nhà C  Bệnh viện Lão khoa Trung ương, số 1A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

2. Cơ cấu tổ chức:

a. Nhân lực:

Tổng số nhân lực hiện có 07 cán bộ nhân viên.

b. Lãnh đạo hiện nay:

 


ThS. Trần Văn Lực
Trưởng phòng

 


Ths.Bs. Nguyễn Thị Thành
Phó Trưởng phòng


Tập thể phòng Kế hoạch Tổng hợp

c. Lãnh đạo tiền nhiệm:

BSCKI. Nguyễn Trí Dũng (từ 2007 - 2011)

 

3. Nhiệm vụ, chức năng:

a. Nhiệm vụ chung:

 • Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, có trách nhiệm:
 • Điều hoà kế hoạch hoạt động của các đơn vị.
 • Đôn đốc, theo dõi, đánh giá hiệu quả việc thực hiện quy chế bệnh viện.
 • Xây dựng kế hoạch, phát triển chuyên môn kĩ thuật, đào tạo cán bộ.
 • Đảm bảo việc lưu trữ thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
 • Phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến để chỉ đạo hỗ trợ chuyên môn kĩ thuật.
 • Tổ chức công tác trực chuyên môn toàn bệnh viện.
 • Xây dựng quy hoạch phát triển bệnh viện trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
 • Giúp Giám đốc chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác.

b. Nhiệm vụ riêng từng tổ:

Thống kê các hoạt động chuyên môn của Bệnh viện:

 • Thu thập các số liệu về hoạt động chuyên môn của các Khoa/ Phòng.
 • Nhập dữ liệu, xử lý thông tin, in thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất theo ngày, tuần, tháng, quý, năm báo cáo Lãnh đạo Bệnh viện và Bộ Y tế.

Lập kế hoạch:

 • Báo cáo tổng kết 6 tháng, tổng kết năm hoạt động của Bệnh viện, xây dựng các chỉ tiêu hoạt động chuyên môn cho các đơn vị.

Quản lý Kho Hồ sơ bệnh án nội trú:

 •  Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ bệnh án nội trú.
 •  Mã hóa hồ sơ bệnh án nội trú của bệnh nhân ra viện.
 •  Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ bệnh án nội trú.
 •  Phục vụ các đối tượng đến nghiên cứu hồ sơ, các đơn vị có nhu cầu mượn hồ sơ bệnh án.
 •  Sao bệnh án cho những cá nhân và đơn vị có nhu cầu (bảo hiểm, công an, thanh tra...).

Tổ Thư ký:

 • Là đầu mối liên lạc giữa Ban Giám đốc với các đơn vị trong và ngoài Bệnh viện.
 • Sắp xếp lịch họp và tiếp khách, chuẩn bị tài liệu cho Ban Giám đốc.
 • Tổ chức công tác tiếp khách quốc tế của Ban Giám đốc.
 • Quản lý người nước ngoài đến làm việc, học tập, nghiên cứu…
 • Giúp Ban Giám đốc phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác điều phối và tổ chức các chương trình hợp tác quốc tế, dự án nước ngoài …
 • Chuẩn bị các văn bản, tài liệu dự án cho Ban Giám đốc đàm phán, ký kết với các tổ chức quốc tế trong các lĩnh vực hợp tác nghiên cứu, dự án ODA….
 • Hướng dẫn thủ tục nhập, xuất cảnh cho các đoàn vào, đoàn ra theo đúng quy định.
 • Tiếp nhận hàng viện trợ.

Một số công tác khác:

 •  Hỗ trợ Hội đồng thuốc và điều trị, Hội đồng đấu thầu thuốc của Bệnh viện, tham gia vào phòng thông tin thuốc của Bệnh viện...
 • Giúp Ban Giám đốc kiểm tra và đôn đốc thực hiện các công tác liên quan tới khám chữa bệnh trong Bệnh viện (các quy chế chuyên môn khám chữa bệnh, quy chế hội chẩn, điều trị, chuyển viện, ra viện…)
 • Phối hợp với các Phòng, Ban thực hiện chế độ kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
 • Theo dõi và giải quyết các đơn thư khiếu kiện, thắc mắc của bệnh nhân, gia đình bệnh nhân.
 • Tiếp các cơ quan pháp luật trong việc lấy chứng thương và viết giấy báo tử cho bệnh nhân.
 • Sắp xếp lịch trực Lãnh đạo Bệnh viện.

4. Thành tích:

- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2010, 2012.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2012.

- Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện năm 2007, 2010.

5. Một số hình ảnh:

Cán bộ làm công tác lưu trữ hồ sơ bệnh án
Tập thể Phòng Kế hoạch Tổng hợp