Phòng Công Nghệ Thông Tin

 

Phòng Công nghệ Thông tin

1. Địa chỉ: Tầng 6 - nhà C – Bệnh viện Lão khoa Trung ương

2. Điện thoại: 024 35764558 Ex:123    Email: cntt.bvlktw@gmail.com

3. Tổ chức nhân sự:

Phòng có 6 cán bộ nhân viên, trong đó: 1 trưởng phòng, 5 nhân viên.

4. Lãnh đạo hiện nay:

Ths. Nguyễn Chiến Thắng

Trưởng phòng

5. Một số hình ảnh của phòng:


                                                                           Nhân sự phòng Công Nghệ Thông Tin


                                                                        Nhân sự phòng Công Nghệ Thông Tin

 

6. Giới thiệu về phòng Công nghệ Thông tin

        Phòng Công nghệ Thông tin là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc cho giám đốc bệnh viện về lĩnh vực CNTT của toàn bệnh viện. Vận hành ổn định, hiệu quả, an toàn hệ thống CNTT của bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về các hoạt động đó theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

        Với ưu thế sức trẻ, nhiệt tình, các thành viên của phòng CNTT đang nỗ lực hết mình để đáp ứng tốt nhiệm vụ Ban Giám đốc bệnh viện giao, đồng thời hội nhập  với xu hướng phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 .

7. Chức năng và nhiệm vụ của phòng:

- Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo đúng các quy định hiện hành.

- Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT trong bệnh viện theo phê duyệt của Giám đốc bệnh viện.

- Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hoạt động an ninh mạng, mạng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng CNTT của bệnh viện. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định sử dụng phần mềm, quy trình kỹ thuật của các khoa phòng trong bệnh viện.

- Chịu trách nhiệm vận hành, bào trì, bảo dưỡng hệ thống CNTT của toàn bệnh viện. Đảm bảo sự vận hành thông suốt, liên tục, an toàn và  hiệu quả của toàn bộ hệ thống CNTT.

 - Thực hiện việc đánh giá, phân tích định kỳ về hiệu quả các hệ thống phần cứng, phần mềm; Đề xuất các giải pháp để cải tiến, tối ưu hoá hiệu quả hoạt động của hệ thống CNTT, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến CNTT.

- Tiếp nhận yêu cầu và xử lý các sự cố trong quá trình sử dụng phần mềm, vận hành máy tính, hệ thống phần cứng. Thống kê, tổng hợp các loại rủi ro, các trường hợp lỗi trong hệ thống CNTT; Đề xuất hướng phòng ngừa, xử lý và khắc phục.

 - Quản lý thiết bị, đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật CNTT cho các hoạt động của từng đơn vị trong bệnh viện.

- Tham gia phối hợp trong công tác đào tạo, đào tạo lại về CNTT cho viên chức, nhân viên bệnh viện.

- Lập kế hoạch trình Giám đốc bệnh viện về công tác đầu tư, mua sắm thiết bị liên quan đến lĩnh vực CNTT của bệnh viện.

- Lập dự trù kinh phí bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa, nâng cấp hệ thống CNTT của bệnh viện như: hệ thống  máy chủ, máy tính, máy in, đường truyền… Thực hiện xây dựng hồ sơ đấu thầu, xét thầu mua sắm trang thiết bị liên quan đến lĩnh vực CNTT của bệnh viện.     

-  Thực hiện các báo cáo, thống kê theo quy định và yêu cầu của Giám đốc bệnh viện.

8. Những thành tích nổi bật:

- Triển khai thực hiện đề án “Nâng cấp hệ thống thông ứng dụng trong quản lý lý Bệnh viện Lão khoa Trung ương”.

- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, an toàn,  có hiệu quả hệ thống CNTT của bệnh viện, đảm bảo việc kết nối thông tin giữa các Khoa/phòng và các cơ quan Bộ Y tế, BHXH và các đơn vị liên quan .

       Được sự  hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Bệnh viện, phòng CNTT đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ, yêu cẩu của Bệnh viện, của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam, từng bước triển khai các hoạt động mới theo sự phát triển của Bệnh viện Lão Khoa Trung ương và của Ngành Y tế.

Tập Thể cán bộ phòng Công Nghệ Thông Tin
Tập Thể cán bộ phòng Công Nghệ Thông Tin