Nhồi máu não thầm lặng

Nhồi máu não thầm lặng và nguy cơ đột quỵ trong tương lai: Bản tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp.

Ajay Gupta, Ashley E. Giambrone và cộng sự.

Nguồn:  tạp chí STROKEAHA.115.011889.  Xuất bản: March 1, 2016

 Biên dịch: BS. Đỗ Mai Huyền

Hiệu đính: TS. Trần Viết Lực

Tóm tắt

Cơ sở và mục tiêu: Nhồi máu não thầm lặng trên hình ảnh cộng hưởng từ đã được coi như một yếu tố nguy cơ cận lâm sàng của đột quỵ có biểu hiện triệu chứng trong tương lai. Chúng tôi thực hiện bản tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp để tóm tắt mối liên quan giữa nhồi máu não thầm lặng, được khẳng định trên hình ảnh cộng hưởng từ, và  nguy cơ đột quỵ trong tương lai.

Phương pháp: Chúng tôi tìm kiếm trong y văn các nghiên cứu thuần tập liên quan đến người trưởng thành bị nhồi máu não thầm lặng phát hiện bởi cộng hưởng từ. Những người này đã được theo dõi tiếp sau đó để xác định tỷ lệ mới mắc đột quỵ có biểu hiện lâm sàng. Số liệu nghiên cứu và sự đánh giá chất lượng được ghi lại hai bản và sự không thống nhất trong khai thác dữ liệu sẽ được giải quyết bằng người đọc thứ ba. Sự kết hợp chặt chẽ giữa nhồi máu não thầm lặng, được xác định trên phim cộng hưởng từ và đột quỵ có biểu hiện triệu chứng trong tương lai được đánh giá bằng tỷ lệ HR (hazard ratio).

Kết quả: Phân tích tổng hợp bao gồm 13 nghiên cứu (tổng số 14764 bệnh nhân) với thời gian theo dõi trung bình từ 25,7 tới 174 tháng. Nhồi máu não thầm lặng đã dự báo được khả năng đột quỵ xảy ra trong tương lai với hiệu ứng ngẫu nhiên  thô, nguy cơ tương đối 2,94 (khoảng tin cây 95% , 2,24-3,86 , P< 0,001; Q= 39,65, P< 0,001). Trong 8 nghiên cứu với 10427 bệnh nhân có cung cấp HR được hiệu chỉnh đối với các yếu tố nguy cơ tim mạch, nhồi máu não thầm lặng là yếu tố tiên lượng độc lập đối với đột quỵ mới mắc (HR: 2,08, khoảng tin cậy 95%, 1,69-2,56, P < 0,001; Q= 8,99, P= 0,25). Trong phân tích dưới nhóm tổng hợp 9483 người không đột quỵ từ nghiên cứu trên cộng đồng quy mô lớn, nhồi máu não thầm lặng chiếm tỷ lệ xấp xỉ 18%  người tham gia và vẫn là yếu tố tiên lượng mạnh đối với nguy cơ đột quỵ trong tương lai (hazard ratio 2,06 ; khoảng tin cậy 95%; 1,69-2,54; P< 0,01).

Kết luận: Nhồi máu não thầm lặng xuất hiện khoảng 1 trong 5 người già  không có biểu hiện đột quỵ và làm tăng  nguy cơ đột quỵ trong tương lai gấp hai lần. Cần có thêm các nghiên cứu trong tương lai đánh giá chuyên sâu  nguy cơ đột quỵ và những biện pháp dự phòng tích cực đối với các bệnh nhân có nhồi máu não trên chẩn đoán hình ảnh nhưng chưa biểu hiện lâm sàng.

 

Silent Brain Infarction and Risk of Future Stroke

A Systematic Review and Meta-Analysis

Ajay Gupta, Ashley E. Giambrone, Gino Gialdini, Caitlin Finn, Diana Delgado, Jose Gutierrez, Clinton Wright, Alexa S. Beiser, Sudha Seshadri, Ankur Pandya  and Hooman Kamel

 http://dx.doi.org/10.1161/STROKEAHA.115.011889 Published: March 1, 2016

Abstract

Background and Purpose—Silent brain infarction (SBI) on magnetic resonance imaging has been proposed as a subclinical risk marker for future symptomatic stroke. We performed a systematic review and meta-analysis to summarize the association between magnetic resonance imaging–defined SBI and future stroke risk.

Methods—We searched the medical literature to identify cohort studies involving adults with SBI detected by magnetic resonance imaging who were subsequently followed up for incident clinically defined stroke. Study data and quality assessment were recorded in duplicate with disagreements in data extraction resolved by a third reader. Strength association between magnetic resonance imaging–detected SBI and future symptomatic stroke was measured by an hazard ratio.

Results—The meta-analysis included 13 studies (14 764 subjects) with a mean follow-up ranging from 25.7 to 174 months. SBI predicted the occurrence of stroke with a random effects crude relative risk of 2.94 (95% confidence interval, 2.24–3.86, P<0.001; Q=39.65,P<0.001). In the 8 studies of 10 427 subjects providing hazard ratio adjusted for cardiovascular risk factors, SBI was an independent predictor of incident stroke (hazard ratio, 2.08 [95% confidence interval, 1.69–2.56; P<0.001]; Q=8.99; P=0.25). In a subgroup analysis pooling 9483 stroke-free individuals from large population-based studies, SBI was present in ≈18% of participants and remained a strong predictor of future stroke (hazard ratio, 2.06 [95% confidence interval, 1.64–2.59]; P<0.01).

Conclusions—SBI is present in ≈1 in 5 stroke-free older adults and is associated with a 2-fold increased risk of future stroke. Future studies of in-depth stroke risk evaluations and intensive prevention measures are warranted in patients with clinically unrecognized radiologically evident brain infarctions