Nhân sự chủ chốt

Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Lão khoa Trung ương đương nhiệm (khóa III - nhiệm kỳ 2015 - 2020)  Đồng chí Nguyễn Trung Anh - Bí thư Đồng chí Phan Việt Sinh -...
TS. BS. Nguyễn Trung Anh Giám đốc         
ĐOÀN THANH NIÊN 1.    Địa chỉ liên lạc: Email dtnvienlaokhoa@gmail.com 2.    Tổ chức nhân sự:  Đoàn Thanh niên Bệnh viện Lão khoa Trung Ương gồm 2 chi đoàn...
1. Thông tin liên lạc: Email congdoanlktw@gmail.com 2. Tổ chức nhân sự:  Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Lão khoa Trung Ương có tống số 18 Công đoàn Bộ phận với gần 400 đoàn viên. 3....